510 033 347

Zarządzanie szkolenia

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

 

 

Autorytet mistrza, brygadzisty, lidera obszaru.

„Jak budować autorytet mistrza, brygadzisty – lidera obszaru” Warsztaty dla mistrzów, brygadzistów, liderów w firmie produkcyjnej   Brygadzista rzadko kiedy od razu zaczyna efektywnie kierować zespołem. Zwykle na początku przeszkadza mu w tym brak doświadczenia i umiejętności w pracy z podwładnymi. Satysfakcja i radość po otrzymaniu awansu na stanowisko brygadzisty mogą zostać zmącone przez dawkę […]

0 komentarzy

Zarządzanie – kierowanie zespołem produkcyjnym

Zarządzanie – kierowanie zespołem produkcyjnym. Grupa docelowa: Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. System to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcją opierają się na podstawowej zasadzie: zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i […]

0 komentarzy

Zarządzanie – kierowanie zespołem dla nowych kierowników

Zarządzanie- kierowanie zespołem czyli właśnie awansowałeś na szefa z pośród swoich dotychczasowych kolegów. Kierowanie zespołem okazuje się jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych menagerów XXI wieku. Zwłaszcza, jeżeli stają przed faktem mianowania ich na to stanowisko i zmiany roli z członka zespołu na jego lidera. Czy uda się być liderem nie tylko mianowanym, ale naturalnym? To pytanie zadają […]

0 komentarzy

Budowa zespołu – warsztaty kierownicze

BUDOWA ZESPOŁU – warsztaty kierownicze KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJI Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w organizacji. Grupa docelowa: • liderzy zespołów • kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania • Kierownicy liniowi, Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy obszarów.. • Koordynatorzy projektów, […]

0 komentarzy

Zarządzanie zmianą w firmie

Zarządzanie zmianą w firmie 1. Cel szkolenia: Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych […]

0 komentarzy

Zarządzanie czasem

„Drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu – ZARZĄDZANIE CZASEM a efektywność nie tylko w biznesie – warsztaty” Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu? * Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów? * Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System […]

0 komentarzy

„Jak budować system ocen okresowych pracowników?”

„JAK BUDOWAĆ SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW?” Opis szkolenia, dla kogo? Systemy Ocen Okresowych Pracowników zostały uznane za doskonałe narzędzie pozwalające na badanie wszystkich pracujących w firmie pracowników. Dzięki nim uzyskujemy informacje na temat efektywności pracy pracowników, potencjału rozwojowego kadry, ich potrzeb i oczekiwań wobec organizacji. Służą planowaniu zatrudnienia, ustalaniu ruchów kadrowych oraz są pomocne w […]

0 komentarzy

„Jak obiektywnie oceniać pracowników i przeprowadzić rozmowę oceniającą?”

„JAK OBIEKTYWNIE OCENIĆ PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZIĆ ROZMOWĘ OCENIAJĄCĄ?” Opis szkolenia, dla kogo? Warsztaty te przeznaczone są dla menedżerów, którzy planują i odbywają rozmowy oceniające ze swoimi pracownikami. Zajęcia oparte są na treściach teoretycznych oraz treningu umiejętności. Interaktywne ćwiczenia i symulacje oraz ćwiczenia z wykorzystaniem kamery wideo pozwalają na doskonalenie i samoocenę umiejętności Uczestników szkolenia. Zakres […]

0 komentarzy

„Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu”

Temat szkolenia: „Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu”   Opis szkolenia, dla kogo? Jak to się dzieje, że niektórzy z nas, mimo oczywistych pozytywnych cech i błyskotliwej inteligencji nie osiągają sukcesów? Jak to możliwe, że jedni z nas nie mają żadnych problemów ze swoimi pracownikami, potrafią się porozumieć w prawie każdej sytuacji, a ludzie chcą iść za […]

0 komentarzy

Rekrutacja i selekcja pracownków

Rekrutacja i selekcja jako podstawowe elementy procesu naboru pracowników. Wstęp Działania podejmowane przez pracodawcę w celu przyciągnięcia i dokonania wyboru najlepszego kandydata można porównać do decyzji inwestycyjnej. Korygowanie nieprzemyślanej lub błędnej decyzji może zabierać dużo czasu i okazać się kosztowne. Podjęcie dobrej decyzji może przynieść efekty dalece przewyższające początkowe oczekiwania stron. Osoba odpowiadająca organizacji, jej […]

0 komentarzy

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów Peace comes not from the absence of conflict but from the ability to cope with it Pokój wynika nie z braku konfliktu, ale z możliwości jego przezwyciężenia. Niepożądanym efektem współpracy z ludźmi są konflikty. Tam gdzie współpracują ze sobą przynajmniej dwie osoby tam prędzej czy później rodzą się sytuacje konfliktowe. Najczęściej wynikają z […]

0 komentarzy

Motywowanie ludzi do pracy

Motywowanie ludzi do pracy – jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni. Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe. Często uznanie jest formą podziękowania. Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące, motywacja ta zwiększa się jednak bardzo, gdy ktoś je zauważa i docenia jego wartość. Uznanie jest jednym ze […]

0 komentarzy

Współpraca w zespole

Współpraca w zespole Ukochanym porównaniem, które stosuje Ed Deming, jest porównanie pracy zespołowej do gry w orkiestrze symfonicznej. Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków, którzy muszą zrezygnować z udowadniania swych zdolności w celu zachowania harmonii w orkiestrze. * Jak zbudować efektywny zespół pracowników? * Jakie znaczenie dla realizacji zadań mają role poszczególnych członków zespołu? […]

0 komentarzy

LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem

LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem. Wstęp: Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem, tak w grupach zarządzających, jak i w poszczególnych menedżerach, cech osobowości przywódczych, pozwalających na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto:   „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich pracowników”Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość dopasowania zakresu treści programowej do […]

0 komentarzy

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA  
Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl
Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Tel. GSM 510 033 347
Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
sekretariat@jjszkolenia.pl
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia