510 033 347

Szkolenia zamknięte

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

„Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości”
 

 

Szkolenia, Treningi

Zwiększanie kompetencji pracowników firmy jest jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramy naszych klientów w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju pracowników oferując organizację oraz prowadzenie szkoleń i treningów. Proponujemy szeroką współpracę w zakresie tworzenia nowych i indywidualnych projektów szkoleniowych obejmujących dłuższą współpracę.

Szkolenia realizujemy w siedzibie firmy Klienta bądź w wybranym przez nas ośrodku szkoleniowym. Wszystkie programy mają charakter autorski i są konstruowane i realizowane po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz wsparte profesjonalnym doradztwem umożliwiającym praktyczne wdrożenie nowych rozwiązań.

Nasi trenerzy to psychologowie oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem trenerskim.
Dzięki ich wiedzy, zaangażowaniu oraz doskonałym umiejętnościom dydaktycznym nasze szkolenia zawsze otrzymują najwyższe oceny najbardziej wymagających uczestników.

 

KOMPLEKSOWE PLANY SZKOLENIOWE  DLA FIRM I INSTYTUCJI

 

 

 

Indywidualny Plan Rozwoju Pracowników Obsługi Klienta IPRP

Kompleksowy program rozwoju dla pracowników obsługi klienta. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „Potencjał firmy to procent stałych, zadowolonych klientów. Nie sam produkt ani usługa decyduje o sukcesie firmy, lecz jej profesjonalnie przygotowani do serwisu i obsługi klienta pracownicy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość dopasowania zakresu treści […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Sprzedawcy IPRS

Indywidualny Plan Rozwoju Sprzedawcy (IPRS) Kompleksowy program rozwoju dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „Czasy kiedy wystarczyło stworzyć dobry produkt aby osiągnąć sukces na rynku już dawno się skończyły. Dzisiaj w dobie ostrej konkurencji o sukcesie firmy decyduje profesjonalizm sprzedawcy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto:   „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich pracowników”Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość dopasowania zakresu treści programowej do […]

0 komentarzy

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

 

Zarządzanie zmianą w firmie

Zarządzanie zmianą w firmie 1. Cel szkolenia: Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych […]

0 komentarzy

Komunikacja interpersonalna

Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?: 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych. 2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia […]

0 komentarzy

Intensywny Warsztat Sprzedaży

Intensywny warsztat sprzedaży „Tysiąc razy więcej sprzedaje ten.., Kto potrafi o jedną tysięczną więcej” Informacje ogólne Profesjonalni handlowcy potrzebni są zawsze, a szkolenia umiejętności sprzedaży odgrywają pierwszorzędną rolę w ich rozwoju zawodowym. Najważniejszym wyzwaniem dla firmy jest dotarcie do możliwie wielu potencjalnych klientów, zaprezentowanie im oferty handlowej i przekonanie ich do podjęcia decyzji o zakupie. […]

0 komentarzy

Intensywny warsztat negocjacji

Intensywny warsztat negocjacji „Walka Dawida z Goliatem – czy w negocjacjach ważniejsza jest postawa czy też umiejętność manipulacji i wpływu na człowieka poprzez stosowanie przemyślnych technik i metod?”Mówiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duże „N” i negocjacje, „na co dzień” wcale nie mniej istotne i przynoszące często podobne efekty. Szukając odpowiedzi […]

0 komentarzy

Intensywny Warsztat Obsługi Klienta

Intensywny Warsztat Obsługi Klienta „Profesjonalna obsługa klienta to przede wszystkim dwie rzeczy: miły i kompetentny sprzedawca oraz jego umiejętność opanowania negatywnych emocji” Praca sprzedawcy w dużych i małych sieciach sprzedaży to praca ciężka i nie zawsze odpowiednio doceniana. Nie zawsze doceniona przez pracodawcę, przez klienta oraz przez samych sprzedawców. Jak wiele cierpliwości i wytrwałości wymaga […]

0 komentarzy

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia?

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia? Czym jest asertywność? Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. Nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Dzięki koncepcji treningu asertywności możemy nauczyć się bezpośrednio, […]

0 komentarzy

Współpraca w zespole

Współpraca w zespole Ukochanym porównaniem, które stosuje Ed Deming, jest porównanie pracy zespołowej do gry w orkiestrze symfonicznej. Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków, którzy muszą zrezygnować z udowadniania swych zdolności w celu zachowania harmonii w orkiestrze. * Jak zbudować efektywny zespół pracowników? * Jakie znaczenie dla realizacji zadań mają role poszczególnych członków zespołu? […]

0 komentarzy

Motywowanie ludzi do pracy

Motywowanie ludzi do pracy – jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni. Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe. Często uznanie jest formą podziękowania. Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące, motywacja ta zwiększa się jednak bardzo, gdy ktoś je zauważa i docenia jego wartość. Uznanie jest jednym ze […]

0 komentarzy

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów Peace comes not from the absence of conflict but from the ability to cope with it Pokój wynika nie z braku konfliktu, ale z możliwości jego przezwyciężenia. Niepożądanym efektem współpracy z ludźmi są konflikty. Tam gdzie współpracują ze sobą przynajmniej dwie osoby tam prędzej czy później rodzą się sytuacje konfliktowe. Najczęściej wynikają z […]

0 komentarzy

Zarządzanie czasem

„Drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu – ZARZĄDZANIE CZASEM a efektywność nie tylko w biznesie – warsztaty” Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu? * Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów? * Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System […]

0 komentarzy

Trening antystresowy

Warsztaty regeneracji sił – „ENERGIA W DZIAŁANIU” Nasze codzienne życie jest bardzo wymagające. Praca… życie rodzinne… pieniądze… ślub… rozwód… porażki… sukcesy… Szukamy jakiegoś środka na odzyskanie sił i energii do dalszych działań. Często szukamy go gdzieś poza sobą – jednak wszystko co dostarczamy sobie „z zewnątrz”, nie jest zbyt trwałe. Zapraszamy na warsztaty rewitalizacji sił […]

0 komentarzy

Zabezpieczenie wierzytelności

Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00) Grupa docelowa – przedsiębiorcy każdej branży. Program szkolenia: 1. Ogólne przepisy o zobowiązaniach pieniężnych. 2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania: a. wygaśnięcie zobowiązania, b. zwolnienie z długu, c. rozwiązanie umowy, d. świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), e. […]

0 komentarzy

Walne zgromadzenie wspólników

Procedury prawne i organizacyjne przed walnym zgromadzeniem / zgromadzeniem wspólników Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00) Grupa docelowa – członkowie zarządu, asystenci zarządów w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych Program szkolenia: 1. Kompetencje władz spółki związane ze zgromadzeniem: a. kompetencje zarządu, b. kompetencje rady nadzorczej, c. kompetencje zgromadzenia. 2. Dokumentacja zgromadzenia […]

0 komentarzy

Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych Czas trwania szkolenia – 1 (dzień 9.00 – 17.00) Grupa docelowa – kadra zarządzająca w spółkach kapitałowych Program szkolenia: 1. Zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków zarządu. 2. Umowy regulujące współpracę kadry zarządzającej ze spółką: a. umowa o pracę, b. kontrakty menedżerskie, c. zlecenie. 3. Kompetencje […]

0 komentarzy

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Prawo zamówień publicznych Cele szkolenia: Zapoznanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: – w firmach, – w urzędach, – w instytucjach publicznych – oraz organizacjach pozarządowych z praktycznymi aspektami ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres programowy szkolenia: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych. 2. Zasady postępowania […]

0 komentarzy

„Partnerstwo publiczno – prywatne sposób na realizację inwestycji bez pieniędzy”

„Partnerstwo publiczno – prywatne sposób na realizację inwestycji bez pieniędzy” Coraz głośniej w naszym kraju mówi się o realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To bardzo korzystna formuła, która pozwala zrealizować gminie inwestycje bez posiadania środków finansowych. Jest to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, która ma zmierzać do realizacji zadania publicznego. […]

0 komentarzy

„RADY PRACOWNIKÓW” szkolenie

Informacja o szkoleniu na temat funkcjonowania Rad Pracowników w zakładzie pracy Cele szkolenia: – przekazanie informacji na temat obowiązującej dyrektywy i implementowanej Ustawy – poznanie procedury powoływania Rady Pracowników – uświadomieniu szans i zagrożeń wynikających z obowiązującego nowego prawa – wypracowanie odpowiednich postaw wobec obowiązkowego dialogu społecznego wynikającego z przyjętej Ustawy – praktyczne aspekty działania […]

0 komentarzy

Autoprezentacja PR

Indywidualny PR Sztuka prezentacji i autoprezentacji – budowanie wizerunku na potrzeby prezentacji handlowych i wystąpień publicznych Opis szkolenia, dla kogo? Osoby, które na potrzeby firmowe, lub własne muszą dokonywać publicznych prezentacji – handlowych, ofertowych, integrująco-motywujących, a także ci, którzy z racji wykonywanej pracy powinni łatwo nawiązywać kontakty z audytorium, przemawiać, prowadzić spotkania. Cele szkolenia: Rozwinięcie […]

0 komentarzy

„Jak świadomie kształtować swój wizerunek?”

Temat szkolenia: „Jak świadomie kształtować swój wizerunek?” Opis szkolenia, dla kogo? Szkolenie jest przewidziane dla osób, które prowadzą rozmowy handlowe, prowadzą wystąpienia i prezentacje, nawiązują kontakty z kontrahentami Cele szkolenia: • Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom tematu świadomego kształtowania własnego wizerunku poprzez samodzielne doświadczanie „bycia na świeczniku”. Dlatego też celem szkolenia jest próba wypracowania indywidualnego […]

0 komentarzy

Zarządzanie czasem

  „Drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu – ZARZĄDZANIE CZASEM a efektywność nie tylko w biznesie – warsztaty” Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu? * Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów? * Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o […]

0 komentarzy

Komunikacja wewnętrzna w firmie oraz zarządzanie w systuacjach kryzysowych

Komunikacja wewnętrzna w firmie oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych   Opis szkolenia, dla kogo? Dla osób mających w firmie wpływ na komunikację wewnętrzną i zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji. Są to zwykle managerowie wysokiego i średniego szczebla, pracownicy działów komunikacji, kierownicy działów. Szkolenie lub coaching indywidualny skierowane jest do top management firmowego, osób publicznych, prezesów, ludzi […]

0 komentarzy

Budowanie wizerunku firmy i osoby – komunikacja medialna i obrona przed czarnym

Budowanie wizerunku firmy i osoby – komunikacja medialna i obrona przed czarnym PR Opis szkolenia, dla kogo? Szkolenie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników jednostek administracji samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz wszystkich osób w firmach i samorządzie odpowiedzialnych za kontakty z mediami i udzielanie informacji. Dla pracowników działów P.R., marketingu, rzeczników prasowych, […]

0 komentarzy

„Jak świadomie kształtować swój wizerunek?”

Temat szkolenia: „Jak świadomie kształtować swój wizerunek?” Opis szkolenia, dla kogo? Szkolenie jest przewidziane dla osób, które prowadzą rozmowy handlowe, prowadzą wystąpienia i prezentacje, nawiązują kontakty z kontrahentami Cele szkolenia: • Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom tematu świadomego kształtowania własnego wizerunku poprzez samodzielne doświadczanie „bycia na świeczniku”. Dlatego też celem szkolenia jest próba wypracowania indywidualnego […]

0 komentarzy

Autoprezentacja PR

Indywidualny PR Sztuka prezentacji i autoprezentacji – budowanie wizerunku na potrzeby prezentacji handlowych i wystąpień publicznych Opis szkolenia, dla kogo? Osoby, które na potrzeby firmowe, lub własne muszą dokonywać publicznych prezentacji – handlowych, ofertowych, integrująco-motywujących, a także ci, którzy z racji wykonywanej pracy powinni łatwo nawiązywać kontakty z audytorium, przemawiać, prowadzić spotkania. Cele szkolenia: Rozwinięcie […]

0 komentarzy

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia?

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia? Czym jest asertywność? Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. Nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Dzięki koncepcji treningu asertywności możemy nauczyć się bezpośrednio, […]

0 komentarzy

Autoprezentacja PR

Indywidualny PR Sztuka prezentacji i autoprezentacji – budowanie wizerunku na potrzeby prezentacji handlowych i wystąpień publicznych Opis szkolenia, dla kogo? Osoby, które na potrzeby firmowe, lub własne muszą dokonywać publicznych prezentacji – handlowych, ofertowych, integrująco-motywujących, a także ci, którzy z racji wykonywanej pracy powinni łatwo nawiązywać kontakty z audytorium, przemawiać, prowadzić spotkania. Cele szkolenia: Rozwinięcie […]

0 komentarzy

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia?

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia? Czym jest asertywność? Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. Nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Dzięki koncepcji treningu asertywności możemy nauczyć się bezpośrednio, […]

0 komentarzy

Komunikacja interpersonalna

Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?: 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych. 2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Pracowników Obsługi Klienta IPRP

Kompleksowy program rozwoju dla pracowników obsługi klienta. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „Potencjał firmy to procent stałych, zadowolonych klientów. Nie sam produkt ani usługa decyduje o sukcesie firmy, lecz jej profesjonalnie przygotowani do serwisu i obsługi klienta pracownicy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość dopasowania zakresu treści […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Sprzedawcy IPRS

Indywidualny Plan Rozwoju Sprzedawcy (IPRS) Kompleksowy program rozwoju dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto: „Czasy kiedy wystarczyło stworzyć dobry produkt aby osiągnąć sukces na rynku już dawno się skończyły. Dzisiaj w dobie ostrej konkurencji o sukcesie firmy decyduje profesjonalizm sprzedawcy” Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto:   „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich pracowników”Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość dopasowania zakresu treści programowej do […]

0 komentarzy

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA  
Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl
Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Tel. GSM 510 033 347
Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
sekretariat@jjszkolenia.pl
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia