+48 782 997 099

Prawo

Szkolenia z zakresu prawa

Vintage Balance Scale

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie wierzytelności

Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00) Grupa docelowa – przedsiębiorcy każdej branży. Program szkolenia: 1. Ogólne przepisy o zobowiązaniach pieniężnych. 2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania: a. wygaśnięcie zobowiązania, b. zwolnienie z długu, c. rozwiązanie umowy, d. świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), e. […]

0 komentarzy

Walne zgromadzenie wspólników

Procedury prawne i organizacyjne przed walnym zgromadzeniem / zgromadzeniem wspólników Czas trwania szkolenia – 1 dzień (9.00 – 17.00) Grupa docelowa – członkowie zarządu, asystenci zarządów w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych Program szkolenia: 1. Kompetencje władz spółki związane ze zgromadzeniem: a. kompetencje zarządu, b. kompetencje rady nadzorczej, c. kompetencje zgromadzenia. 2. Dokumentacja zgromadzenia […]

0 komentarzy

Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych Czas trwania szkolenia – 1 (dzień 9.00 – 17.00) Grupa docelowa – kadra zarządzająca w spółkach kapitałowych Program szkolenia: 1. Zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków zarządu. 2. Umowy regulujące współpracę kadry zarządzającej ze spółką: a. umowa o pracę, b. kontrakty menedżerskie, c. zlecenie. 3. Kompetencje […]

0 komentarzy

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Prawo zamówień publicznych Cele szkolenia: Zapoznanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: – w firmach, – w urzędach, – w instytucjach publicznych – oraz organizacjach pozarządowych z praktycznymi aspektami ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres programowy szkolenia: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych. 2. Zasady postępowania […]

0 komentarzy

„Partnerstwo publiczno – prywatne sposób na realizację inwestycji bez pieniędzy”

„Partnerstwo publiczno – prywatne sposób na realizację inwestycji bez pieniędzy” Coraz głośniej w naszym kraju mówi się o realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To bardzo korzystna formuła, która pozwala zrealizować gminie inwestycje bez posiadania środków finansowych. Jest to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, która ma zmierzać do realizacji zadania publicznego. […]

0 komentarzy

RADY PRACOWNIKÓW szkolenie

Informacja o szkoleniu na temat funkcjonowania Rad Pracowników w zakładzie pracy Cele szkolenia: – przekazanie informacji na temat obowiązującej dyrektywy i implementowanej Ustawy – poznanie procedury powoływania Rady Pracowników – uświadomieniu szans i zagrożeń wynikających z obowiązującego nowego prawa – wypracowanie odpowiednich postaw wobec obowiązkowego dialogu społecznego wynikającego z przyjętej Ustawy – praktyczne aspekty działania […]

0 komentarzy

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA  
Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl
Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia