+48 782 997 099

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Vintage Balance Scale

Prawo zamówień publicznych

Cele szkolenia:

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– w firmach,
– w urzędach,
– w instytucjach publicznych
– oraz organizacjach pozarządowych
z praktycznymi aspektami ustawy prawo zamówień publicznych.

Zakres programowy szkolenia:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
2. Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
3. Zakres przedmiotowy ustawy Prawa zamówień publicznych.
4. Uczestnicy postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
5. Przygotowanie postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych, w szczególności zasady opracowania SIWZ i określenia wymogów stawianych wykonawcom.
6. Regulacje w zakresie ogłoszeń o zamówieniach publicznych.
7. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych.
8. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Zasady prowadzenia dokumentacji postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
10. Zasady zawierania umów o udzielenie zamówień publicznych.
11. Organy właściwe w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
12. Kontrola postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
13. Środki ochrony prawnej: odwołanie, skarga do sądu.
14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Zagadnienia praktyczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych i aktualnego orzecznictwa.

Formy i metody:

– Wykład z prezentacją MM
– Rozmowa moderowana
– Studium przypadku
– Praca na materiale szkoleniowym
– Ćwiczenia w podgrupach
– Sesja pytań

Czas trwania szkolenia: 1 x 8 godzin
Jeden dzień 9.00 – 17.00

Miejsce realizacji szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 690 PLN

Zawiera:

– Prowadzenie szkolenia przez radcę prawnego
– Materiały szkoleniowe
– Certyfikaty uczestnictwa
– Przerwy kawowe
– Obiad

Zapraszamy

Zapytaj o szkolenie

 

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia