+48 782 997 099

„Obrona przed manipulacją ze strony podwładnych”

Warsztaty dla lidera, brygadzisty, mistrza produkcji.

Na pytanie: Dlaczego pracownicy manipulują przełożonymi? są dwie bardzo proste odpowiedzi: po pierwsze – ponieważ im się na to pozwala; a po drugie – bo chcą. Manipulacja jest formą wywierania wpływu na pojedynczego szefa lub na całą kadrę w taki sposób, by działał on w niezgodzie z własnym interesem, interesem firmy, natomiast dla korzyści pracownika, który dokonuje manipulacji.

Jest to negatywne wywieranie wpływu, które prowadzi do niekorzystnych konsekwencji dla managerów, którzy są poddawani manipulacji. Jest to jednocześnie forma wywierania wpływu, która jest najczęściej zaplanowana, świadoma oraz zawoalowana. By z niej korzystać niezbędny jest spryt oraz dobra znajomość osoby manipulowanej – tzw. jej słabe punkty. To wszystko stawia na przegranej pozycji managera, który jest manipulacji poddawany, a z kolei w uprzywilejowanej roli – pracownika korzystającego z manipulacji. Dlatego ci pracownicy, którzy mogą, z manipulacji korzystają – trudno ją zauważyć, trudno jej się przeciwstawić – przynosi ona korzyści i spełnia cele pracownika małym nakładem jego sił.

Opis szkolenia i cel

 • Celem szkolenia jest wsparcie kierowników, mistrzów, brygadzistów itd. w ich codziennej komunikacji z coraz bardziej roszczeniowymi i zdemotywowanymi pracownikami.
 • Warsztaty dedykowanie są wszystkim tym managerom średniego i niższego szczebla, którzy na co dzień podlegają coraz większej presji i manipulacji ze strony podwładnych.
 • Tzw. „Rynek pracownika” charakteryzuje się coraz większą mobilnością i zarazem obniżoną lojalnością podwładnych wobec pracodawcy a co za tym idzie również wobec swoich bezpośrednich przełożonych.

Korzyści dla uczestników

 • Warsztaty mają za zadanie zaopatrzyć kadrę kierowniczą w praktyczne narzędzia komunikacji antyinwazyjnej – wsparte wewnętrznymi systemami motywacji finansowej i pozafinansowej
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili radzić sobie min. w takich sytuacjach jak:

– Atak personalny na przełożonego – podważanie jego autorytetu

– Odmowa wykonania zadania – Dlaczego Ja?, „Stawka mnie blokuje”, a za ile?…

– Szantaż emocjonalny – I co mi zrobisz? Nie masz prawa mnie zmuszać, odejdę do konkurencji!..

– Podważanie sensu zmiany standardu pracy – Po co to znowu zmieniać?

– Brak akceptacji potrzeby rozwoju – Zawsze było dobrze, po co znowu mam się uczyć na nowym stanowisku?..

– Obniżone tempo pracy – Przecież szybciej się już nie da!

– Nieprzestrzeganie dyscypliny pracy – samodzielne wyjścia na papierosa, rozmowy telefoniczne…

– Praca poza ustalonym standardem – Bo mi tak jest wygodniej!

– Itp… przykłady z Waszych obszarów

Metody szkolenia

 • Warsztaty oparte są na podstawowej formie nauczania przez doświadczenie tzw. cykl Kolba: doświadczenie + refleksja + teoria + zastosowanie w praktyce.
 • Dominująca metoda to: scenki sytuacyjne z zastosowanie manuali – do natychmiastowego wykorzystania w obszarach pracy.
 • Każdy z manuali posiada miejsce na wspólne opracowanie różnych wersji i wariantów danej metody – dopasowanie do specyfiki pracy uczestników
 • Zastosowanie kamery jako bezstronnego źródła informacji zwrotnej – wspólna analiza i wnioski do doskonalenia – wyłącznie dla uczestników warsztatów.
 • Praca w małych podzespołach – max 12 + trener

W dużym uproszczeniu pracownik roszczeniowy uważa, że „mu się należy”,… ale zapytany z jakiego tytułu, nie jest w stanie udzielić obiektywnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to najczęściej przybierze formę swojskiego „bo tak!”, nierzadko przystrojonego w emocjonalne epitety, ideologiczne frazesy, populizm, zrzucające odpowiedzialność za cokolwiek co jest przedmiotem roszczenia na firmę, na szefa, na przypadkowych współpracowników.

Program szkolenia

Dzień I 8h

 • Poznajmy się
 • Dlaczego tutaj jesteś – to wynik perswazji czy manipulacji?
 • Czego oczekujesz?
 • Po co Ci to potrzebne?
 • Cele i zasady realizacji warsztatów
 • Definicja Manipulacji i Perswazji?
 • Doświadczenie rewolwerowca – zadanie symulacyjne
 • Jak i kiedy wpływamy na innych?
 • Różnice pomiędzy perswazją o manipulacją
 • Źródła i rodzaje manipulacji w pracy z podwładnymi
 • Typowe sytuacje manipulacji i szantażu ze strony podwładnych – i czy aby tylko ze strony podwładnych?
 • Typowe postawy i zachowania podwładnych a cele naszego szkolenia
 • Trudne sytuacje czy może słaby szef?
 • Co głównie decyduje o tym czy pracownik jest dla nas „Trudny”?
 • Doświadczenie z lewitującym długopisem – wnioski do dalszej pracy z podwładnymi
 • Autorytet przełożonego a siła manipulacji i szantażu ze strony podwładnych
 • Doświadczenie Milgrama – czyli jak szybko podnieść swój autorytet?
 • Trzy źródła autorytetu szefa – jak świadomie z nich korzystać
 • „Asertywna droga wojownika” – zadania symulacyjne na forum – wnioski do doskonalenia
 • Jak wspierać się autorytetem zewnętrznym, czyli… czy masz dobrego szefa na którym możesz polegać?
 • Asertywność czy empatia w zderzeniu z roszczeniowymi podwładnymi?
 • Asertywny szef, czyli jaki? – nasza diagnoza i wnioski do dalszej pracy
 • Czy warto być empatycznym? – kiedy i jak okazywać empatię a kiedy jest to niewskazane – przykłady z życia managera
 • „Małpi dzień” – zadanie symulacyjne
 • Autodiagnoza, czy jesteś asertywny? – mapa asertywności, test i wnioski indywidualne
 • Komunikacja werbalna czy pozawerbalna – jak nie dać się zmanipulować fizycznie
 • Doświadczenie Mehrabiana – prawda czy fałsz?
 • Słowa też mają znaczenie! – ćwiczenia z zamianą zwrotów reaktywnych na wyrażenia proaktywne
 • „Nie dotykaj mnie” – stawianie granic – ćwiczenie asertywności fizycznej na forum
 • Przykłady technik pozawerbalnych w komunikacji z roszczeniowymi podwładnymi – ćwiczenia w podzespołach
 • Inteligencja emocjonalna w pracy z agresywnymi podwładnymi
 • Inteligencja Emocjonalna (IE) wg. Golemana – teoria i praktyka
 • Test inteligencji emocjonalnej – autodiagnoza
 • Zarządzie stresem – praktyczne techniki autokorekty zachowania w kontrze do roszczeniowego podwładnego
 • „Niewidzialna zbroja szefa” – ćwiczenia na forum z zastosowaniem kamery

Dzień II 8h

 • Najtrudniejsze sytuacje w pracy z roszczeniowymi podwładnymi – przeżyjmy to razem!
 • Scenki sytuacyjne, ćwiczenia w parach i trójkach z zastosowaniem kamery
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem manuali (materiał szkoleniowy z możliwością rozbudowy i/lub dostosowania do specyficznych sytuacji uczestników szkolenia

Sesja I Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Pojedynek na kciuki”

 • „Dlaczego Ja? – a dlaczego nie Ty?” – metoda pokonywania oporu przyjmowania zadań
 •  „Hamulec agresji” – metody egzekwowania poprawnego komunikowania się z przełożonym
 •  „Feedback” – informacja zwrotna w czterech krokach
 • „Neutralny kontroler” – metoda nieinwazyjnej, ale skutecznej kontroli realizacji zadań
 • „Rozmowa dyscyplinująca” – w wersji miękkiej i twardej

Sesja II Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Wspólny rysunek – nasz domek i drzewko

 • „Akcelerator tempa pracy” – metoda wpływu na pracownika, który opóźnia czas realizacji zadania
 • „Eliminator niedasiejstwa” – metoda rozmowy z pracownikiem stosującym komunikaty reaktywne
 •  „Stawka mnie blokuje!” – metoda szybkiego przejścia z obiekcji finansowych na zakres obowiązków podwładnego
 • „Dyscyplinator czasu przerw” – metoda szybkiego egzekwowania punktualności (wyjścia na przerwy, papierosy, telefony…)
 • „Tarcza szefa” –  metoda skutecznej obrony w sytuacji podważania autorytetu przełożonego

Sesja III Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Otwórz moją dłoń”

 • „Uprzedzanie obiekcji” – metody obniżania oporu przed zmianą
 • „Pochłaniacz lęku przed zmianą” – metoda pracy z podwładnymi, którzy negują zmianę – znowu coś wymyślili!
 • „Notatka służbowa” – prosta i skuteczna metoda egzekwowania jakości i dyscypliny pracy
 • „Zatańczysz ze mną?” – metoda przyjmowania obiekcji, łączenie komunikatów asertywnych z empatycznymi + oddanie pytania

Sesja IV Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Kto wejdzie do bunkra?”

 • „Zdarta płyta” – metoda asertywnego egzekwowania zadań
 • „Częściowa zgoda we mgle” – nieinwazyjna metoda rozładowania negatywnych emocji podwładnego
 • „Stawianie granic” – czyli metoda do trzech razy sztuka – jak egzekwować realizację zadań
 • „Lustrzane odbicie” – empatyczna metoda obniżania negatywnych emocji w pracy z podwładnymi
 • „Antystraszak” – metoda obrony przed szantażem typu: I co mi zrobisz? Idę do konkurencji! (lub na L4)
 • Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy
 • Nad czym i w jaki sposób dalej pracować
 • Jak korzystać z manuali
 • Jak włączyć do pomocy bezpośrednich przełożonych
 • Ocena szkolenia
CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
990,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:

* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia