+48 782 997 099

Lean narzędzia miękkie

MOTYWACJA I SAMODYSCYPLINA W ZARZĄDZANIU LEAN

Buddha Statue ca. 2000

(Akademia Lidera KAIZEN)

„MOŻNA ZBUDOWAĆ WIZERUNEK BUDDY I ZAPOMNIEĆ UMIEŚCIĆ W NIM DUSZĘ”

Droga Toyoty opiera się na dwóch podstawach:
ciągłym doskonaleniu i szacunku dla ludzi.

Jeżeli chcemy aby firma dobrze funkcjonowała i przynosiła zyski potrzebna jest zmiana myślenia i nastawienia do pracy. Trzeba porzucić nadzieję że przejrzyste wykresy struktur organizacyjnych, rozbudowane schematy zarządzania i starannie zaprojektowane systemy wystarczą do utrzymania dobrej pozycji na konkurencyjnym rynku. Najważniejszą rzeczą jest nowe podejście, w którym ludzie uczą się rozpoznawać problemy i próbują je samodzielnie rozwiązywać tak długo aż je rozwiążą.
Aby zrozumieć istotę problemów trzeba myśleć przede wszystkim o klientach, o tym że produkty i usługi jakie im dostarczamy zostaną poddane przez nich surowej ocenie.
Firma działająca zgodnie z LEAN jest jedną całością, w której wszyscy bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia wartości dla klientów.

Proponowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na pytania, które dręczą menagerów LEAN odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych i usługowych:

• Jak przekonać liniowych pracowników i kadrę niższego i średniego szczebla do realizacji i utrzymania metodologii 5S?
• Jak unikać konfliktów i niezadowolenia przy wdrażaniu wizualnego zarządzania oraz kontroli i oceny pracy w oparciu o matryce kompetencji?
• Co zrobić aby brygadziści i mistrzowie chcieli i potrafili prawidłowo instruować podwładnych?
• Jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia sposobu pracy i wyznaczania nowych standardów?
• Dlaczego pracownicy tak niechętnie uczestniczą w zakładowych programach sugestii i jak to zmienić?
• Co zrobić aby liderzy, brygadziści, mistrzowie i kierownicy liniowi.. budowali dobre relacje z podwładnymi oraz współpracowali pomiędzy sobą?
• Jak wpłynąć na mentalność załogi i zmienić zachowania z „Nie da się” na „Jak to zrobić?”
• Co tak naprawdę motywuje kadrę i pracowników do realizacji idei szczupłej produkcji i redukcji MUDA?

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. To właśnie kompetencje liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decydują o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

Korzyści dla uczestników:

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Metodologia:

Warsztaty realizowane są w blokach tematycznych. Każda grupa uczestników liczy nie więcej niż 12 osób. Każdy temat szkolenia odbywa się w konwencji: Ćwiczenie (zadanie indywidualne i/lub zespołowe) – Wnioski i podsumowanie (samodzielna i zespołowa praca w dochodzeniu do celu) – Teoria (podstawy, geneza postaw i zachowań, analiza psychologiczna..). Gwarantuje to naukę poprzez własne doświadczenie oraz zrozumienie procesu i zachowań.

Instruktor TWI szkolenie

Instruktor  TWI –  nowa rola w zespole produkcyjnym Dla kogo to szkolenie: Warsztaty dedykujemy wszystkim obecnym a zwłaszcza nowym Instruktorom TWI w firmach, które kładą nacisk na harmonijny rozwój kadry, nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności merytorycznych ale również kompetencji interpersonalnych. TWI to przecież nie tylko Instruowanie czy Doskonalenie ale również budowanie relacji z pracownikami. […]

0 komentarzy

Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym

„Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym” Uczestnikami warsztatu są mistrzowie, brygadziści i liderzy  produkcji.     Doświadczenie uczestników: w zależności od potrzeb szkolenie profilujemy pod konkretne grupy od początkujących liderów do doświadczonych mistrzów. Problemy, z którymi spotykają się uczestnicy: – nie umieją poradzić sobie z trudnymi pracownikami – nie precyzyjnie przekazują informację pracownikom co rodzi konfabulacje i sytuacje konfliktowe […]

0 komentarzy

Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN

„Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN” – warsztaty dla mistrzów i liderów produkcji    Wdrożenie idei szczupłego zarządzania oraz zasad i narzędzi Lean jest związane z zarządzaniem zmianą w organizacji. Zanim zatem zdecydujemy się na realizację projektów szczupłego zarządzania i doskonalenia warto mieć świadomość że jest to nie tylko zmiana na poziomie procesu ale również na poziomie […]

0 komentarzy

Prezentacja problemów i ich rozwiązań szkolenie dla kierowników

„Prezentacja problemów i ich rozwiązań – sztuka efektywnej komunikacji z przedstawicielami zarządu”   Grupa docelowa: kadra średniego szczebla zarządzania – kierownicy liniowi działów i wydziałów produkcyjnych. W ramach wykonywanych zadań i obowiązków kierownicy realizują krótkie spotkania z członkami zarządu w obszarach produkcyjnych Główne cele: Szkolenie ma pomóc w pokonywaniu oporów w kontaktach z kadrą wyższego […]

0 komentarzy

BLOK III „Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera LEAN!”

BLOK III „Przewodzić czyli MOTYWOWAĆ – najważniejsza rola lidera  GEMBA!” Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani. Z natury lubimy rozwiązywać problemy. To właśnie ciekawość pozwoliła nam ewoluować spośród wszystkich istot na ziemi. […]

0 komentarzy

Zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie

BLOK II Zarządzać czy przewodzić w zespole produkcyjnym? – warsztat Lidera GEMBA Zazwyczaj kierownicy poświęcają 80% czasu na gaszeniu pożarów a 20% na udoskonalenia. Rzecz w tym aby te proporcje odwrócić z wykorzystaniem 100% umysłów w zakładzie a nie tylko 100% rąk do pracy. „Nie chodzi o to aby pracować więcej… tylko o to aby […]

0 komentarzy

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji LEAN

BLOK I PODSTAWY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W ORGANIZACJI LEAN Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi – że montuje ramę, trzeci – że buduje najlepszy kombajn w Europie. Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. […]

0 komentarzy
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA  
Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl

lean manufacturing, lean manufacturing szkolenia, lean manufacturing gdańsk gdynia,
lean manufacturing szkolenia Trójmiasto, lean manufacturing, lean manufacturing szkolenia Gdańsk Gdynia, lean manufacturing gdańsk gdynia,

lean manufacturing szkolenia Trójmiasto,

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia