Szkolenie dla kadry managerskiej w obszarach produkcyjnych … i nie tylko.

System i narzędzia, środowisko pracy, park maszyn i urządzeń a nawet prawidłowo ułożone procesy to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcji opierają się na podstawowej zasadzie: na zaangażowania i utrzymaniu w firmie najlepszych pracowników. Aby zrealizować te cele kluczową postacią staje się kierownik, mistrz, brygadzista czyli kadra  średniego i niższego szczebla zarządzania, którzy w bezpośredni sposób wpływają na poziom fluktuacji pracowników w zespole. Prawidłowa praca z pracownikami produkcyjnymi, ich motywacja i satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy a ostatecznie lojalność wobec pracodawcy stają się najlepszą nagrodą za poniesiony trud w rozwoju managera.

Szkolenie ukazuje min. w jaki sposób delegować zadania, udzielać Feedback oraz egzekwować efektywność wobec pracowników tak, aby nie tylko zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać, ale również z zaangażowaniem podchodzili do ich realizacji oraz poprzez dobre relacje budowali zwarte i lojalne zespoły. Podczas szkolenia omówione zostaną style kierowania zespołem produkcyjnym,  metody skutecznej motywacji podwładnych oraz zadania kierownika, mistrza czy brygadzisty w roli lidera – przywódcy. Co więcej zaprezentowane zostaną również typowe trudne sytuacje w kierowaniu zespołem produkcyjnym oraz sposoby dawania sobie rady z najtrudniejszymi zachowaniami podwładnych tak, aby w sposób nieinwazyjny egzekwować efektywność jednocześnie utrzymując najlepszych pracowników w firmie.

Nie chodzi o to, aby zatrzymać pracownika w firmie na siłę… tylko o to, aby stworzyć mu warunki do uczciwej współpracy i lojalności zawodowej!

– Jak zarządzać na tzw. „Rynku pracownika” aby uzyskać lojalność i zaangażowanie?

– Co zrobić by pracownicy mnie szanowali i akceptowali oraz byli odpowiedzialni i samodzielni?
– Jak motywować delegując zadania i uprawnienia oraz udzielając prawidłowej informacji zwrotnej?

– Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami, którzy znają się na wszystkim najlepiej?

– Jak zarządzać podwładnymi 20+ którzy podjęli swoją pierwszą pracę i już stawiają roszczenia?
– Jak postępować wobec kolegów, którzy przyjmują postawy lekceważące wobec pracy i innych ludzi?
– Jak pracować pod presją ze strony przełożonych nie niszcząc jednocześnie relacji z podwładnymi?
– Co zrobić by stać się liderem zespołu i utrzymać wysoką lojalność podwładnych?
– Jak kontrolować i monitorować pracę aby motywować zamiast demotywować podwładnych?
– Jak nagradzać i wyciągać konsekwencje nie poddając się szantażowi ze strony podwładnych?

Na te i wiele innych pytań znajdziemy wspólnie odpowiedzi w intensywnym warsztacie odwołując się do praktycznych działań i zachowań w pracy zespołu produkcyjnego.Zakres programowy szkolenia (2 dni, 2 x 8h z przerwami)

Dzień I 8.00 – 16.00

Dzień II 8.00 – 16.00

Metody:

Podczas warsztatów stosujemy  zasadę  30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Praktyczność i interaktywność naszych szkoleń znajdują odzwierciedlenie w metodach pracy, jakie proponujemy Uczestnikom, a są to:

Całość przyjętych działań i forma prowadzenia zajęć ma dać Uczestnikom praktyczne umiejętności zachowań w sytuacjach, z którymi spotykają się w swej pracy zawodowej. Będziemy uczyli i ćwiczyli z Uczestnikami szkolenia te zachowania i pokażemy, gdzie występują błędy w Ich podejściu do omawianych zagadnień i co należy poprawić, aby doskonalić swoje umiejętności. Częstym i bardzo efektywnym zajęciem jest ćwiczenie przed kamerą. Mogą to być nagrania indywidualne lub odgrywane scenki w parach. Taki materiał jest później analizowany i wyciągane są wnioski, mające dać Uczestnikom konkretne odpowiedzi na postawione pytania problemowe.

Istnieje wiele różnorodnych ćwiczeń – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, które mają na celu pokazać szereg mechanizmów, zachowań lub reakcji. W zależności od potrzeb i wymagań, wykorzystujemy te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy.