„7 Nawyków skutecznego działania”

 

„Bez pracy i największy talent nie da ci kolacji”

(przysłowie koreańskie)

 

Dr Stephen R. Covey – badacz, pisarz i przywódca – został uznany przez magazyn Time za jednego z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów. Jego najważniejszym celem był rozwój człowieka, rodziny i organizacji. Przede wszystkim znany jako autor „7 Nawyków skutecznego działania” – bestsellera, który trafił do około 20 milionów czytelników. Covey uważał, że trwały sukces musi mieć korzenie

w cechach charakteru i być oparty o życie zgodne z zasadami. Jego „7 nawyków skutecznego działania” nazywana jest biblią współczesnego człowieka. Covey wskazuje, że wypracowanie tych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa m.in. na poziomie osobistym, interpersonalnym.

Na bazie tego bestsellera przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty szkoleniowe, na których w praktyczny sposób przekażemy wam jak korzystać z wiedzy i doświadczeń autora.

 

Cele szkolenia

Warsztaty są oparte na „7 nawykach skutecznego działania”, praktyczny warsztat oparty na

 

Podejście prezentowane w 7 nawykach skutecznego działania oparte jest na praktycznych ćwiczeniach i dyskusji, wzbogaconej nagraniami z wypowiedziami Stephena R. Coveya oraz innymi inspirującymi filmami. Uczestnicy nie tylko poszerzają swoją wiedzę i rozwijają nowe umiejętności, ale także wypracowują dla siebie zupełnie nowe rozwiązania – adekwatne do aktualnej sytuacji, w jakiej są lub znajduje się ich firma.

 

Nawyk 1: Bądź proaktywny

Czy masz poczucie wpływu na swoje życie?

Jak często Twoi pracownicy biorą odpowiedzialność za swoją pracę oraz rezultaty, jakie ona przynosi?

 

Nawyk 2: Zaczynaj z wizją końca

Czy wiesz, co jest dla Ciebie ważne, jakie są Twoje kluczowe role w życiu?

Jak wielu pracowników w Twojej organizacji uświadamia sobie, jakie cele chcą osiągnąć dla siebie i dla organizacji? Jak często osiągają zaplanowane rezultaty?

 

Nawyk 3: Rób najpierw to, co najważniejsze

Czy masz poczucie, że realizujesz wszystkie ważne dla Ciebie sprawy?

W jakim stopniu pracownicy poświęcają czas na działania, które przekładają się na realizację ich celów? Jak często tłumaczą się „bieżącymi zadaniami”?

 

Nawyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana

Jak oceniasz relacje z osobami z Twojego otoczenia? Masz dla nich czas, wiesz, co jest dla nich ważne?

Czy w Twojej firmie wszyscy poszukują się wzajemnych korzyści i budują relacje oparte na zaufaniu? Jakie efekty można by osiągnąć, gdyby wszyscy tak działali?

 

Nawyk 5: Najpierw staraj się zrozumieć, potem być zrozumianym

Jak często słuchasz osób z Twojego otoczenia, aby wiedzieć, co dla nich ważne?

Czy zdarza się, że wolisz opowiadać o sobie?

Czy w Twojej organizacji można otwarcie rozmawiać o trudnych tematach?

 

Nawyk 6: Twórz synergię

W jaki sposób znajdujesz najlepsze rozwiązania w swoim życiu? Czy dzielisz się doświadczeniami, opiniami z innymi i korzystasz z ich pomysłów?

W jaki sposób można wykorzystać różnice w doświadczeniu, wiedzy, opiniach pomiędzy pracownikami? Czy częściej prowadzą do problemów czy inspirują do kreatywnych rozwiązań?

 

Nawyk 7: Ostrz piłę

Jak dużo czasu poświęcasz na swój rozwój w różnych wymiarach? Uczysz się? Dbasz o zdrowie?

Czy pracownicy Twojej firmy zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym? Jak organizacja ich w tym wspiera?

 

Program szkolenia

 

  1. WSTĘP

 

  1. JAK ZMIENIĆ NIEWŁAŚCIWE NAWYKI MYŚLENIA I DZIAŁANIA:

 

  1. W POSZUKIWANIU PRYWATNEGO ZWYCIĘSTWA:

 

  1. SZTUKA ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE:

 

  1. WIZJA KOŃCA

 

  1. KOMUNIKACJA SYNERGICZNA. BUDOWANIE RELACJI INTERPERSONALNYCH NA ZASADZIE „WYGRANA – WYGRANA”:

o   parafraza

o   precyzowanie

  zasady pracy grupowej

 

  1. ODNOWA CZYLI NAWYK „OSTRZENIA PIŁY”

 

  1. PLAN PRACY WŁASNEJ 3/6/12 MIESIĘCY

 

 

Metody szkolenia

Praktyczne warsztaty na bazie doświadczeń zarówno początkujących jak i doświadczonych szefów zespołów.

Proponowane zajęcia odbywają się w postaci intensywnych warsztatów z wykorzystaniem zarówno formy zabawowej jak i typowej pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla. Uczestnicy zajęć  na  warsztatach otwartych od samego początku stanowią jedną grupę połączoną wspólnymi celami. Przez cały czas pracują w jednym lub kilku zespołach realizując zlecone przez prowadzących zadania. Każdy element ćwiczeń lub zabaw pokazuje w praktyczny sposób wyższość rozwiązań pracy zespołowej nad pracą grupy indywidualistów. Praktyczne doświadczenia wskazują na decydujące znaczenie tzw. liderów naturalnych w zespołach i roli zarządzania sytuacyjnego. To, co w życiu codziennym stanowiło dla wielu uczestników problem nie do rozwiązania staje się na zajęciach osiągalne, mierzalne i możliwe do realizacji bez negatywnych emocji i stresów. Zajęcia są prowadzone w taki sposób aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy czyli poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań ale poprzez trening utrwalamy również konkretne umiejętności.