+48 782 997 099

Zarządzanie szkolenia

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

 

 

Jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie? – szkolenie.

Szkolenie dla kadry managerskiej w obszarach produkcyjnych … i nie tylko. System i narzędzia, środowisko pracy, park maszyn i urządzeń a nawet prawidłowo ułożone procesy to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcji opierają się na podstawowej zasadzie: na zaangażowania i utrzymaniu w firmie najlepszych pracowników. Aby zrealizować te […]

0 komentarzy

Warsztaty dla liderów produkcji

Mikro-warsztaty modułowe Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry kierowniczej oraz mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!!  Wprowadzenie: Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności pracy przy ograniczonych możliwościach zatrudnienia. Tzw „rynek pracownika” daje się coraz bardziej we znaki pracodawcom. Dlatego szkolenie to profilujemy dla […]

0 komentarzy

„Obrona przed manipulacją ze strony podwładnych”

Warsztaty dla lidera, brygadzisty, mistrza produkcji. Na pytanie: Dlaczego pracownicy manipulują przełożonymi? są dwie bardzo proste odpowiedzi: po pierwsze – ponieważ im się na to pozwala; a po drugie – bo chcą. Manipulacja jest formą wywierania wpływu na pojedynczego szefa lub na całą kadrę w taki sposób, by działał on w niezgodzie z własnym interesem, […]

0 komentarzy

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej szkolenie

Szkolenie „Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej”  to intensywne warsztaty managerskie skierowane głównie do kadry średniego i niższego szczebla. „Od przyjaciela do szefa” – jak bezpiecznie pokonać tą nie łatwą, ale satysfakcjonującą drogę? To propozycja dla osób awansowanych do roli kierowniczej na stanowiskach: kierownika działu, mistrza, brygadzisty czy lidera obszaru itp.. Przekazuje niezbędne informacje i umiejętności […]

0 komentarzy

Kreatywne rozwiązywanie problemów w zespole produkcyjnym – szkolenie

Warsztaty managerskie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów „Gdybym miał w ciągu godziny podjąć decyzję i miałbym na to jedną godzinę, to przez 40 minut badałbym problem, przez 15 minut sprawdzałbym, czy to dobrze zrobiłem i w ciągu 5 minut podjąłbym decyzję.” Albert Einstein Najtrudniejsza sytuacja zawodowa dotyczy osób piastujących stanowiska kierownicze na tzw. średnim poziomie zarządzania. […]

0 komentarzy

Magnetyzm szefa – czyli przełożony z charyzmą, szkolenie warsztatowe.

„Magnetyzm Szefa” – szkolenie warsztatowe Pozwoli łatwiej zarządzać, zaskarbić sobie pracowników, ograniczyć ich rotacje oraz zwiększyć wydajność pracy Inspiracją do powstania tego szkolenia były badania wg. których 45% osób w Polsce myśli o zmianie pracy, a dla 3/4 z nich to nie są powody finansowe. Po przeciwnej stronie było zdarzenie którego byłem świadkiem, gdzie załoga […]

0 komentarzy

Role zespołowe wg. Belbina – szkolenie i analiza

ANALIZA POTENCJAŁU I ROZWÓJ ZESPOŁU W OPARCIU O PODEJŚCIE BELBLINA Czyli jak tworzyć efektywne zespoły projektowe? Warsztaty i szkolenia dedykowane dla: działów HR; dyrektorów/kierowników i liderów zespołów. Analiza i testy są realizowane na grupie od 5-10 osób /jednorazowo   Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga powołania zespołu zadaniowego. Należy pamiętać, aby dobór osób, które będą ze sobą […]

0 komentarzy

Zarządzanie pokoleniem X,Y,Z szkolenie

Motywacja POKOLENIA X Y Z Kiedyś jedna epoka trwała nawet kilkaset lat, a pojawienie się nowej następowało po co najmniej kilku pokoleniach. Dziś ten proces zachodzi kilkakrotnie w ciągu życia jednego człowieka, którego mentalność nie jest w stanie nadążyć za tak rewolucyjnymi zmianami. Na polskich ulicach można jeszcze spotkać kogoś, kto: Walczył przeciwko najeźdźcom w […]

0 komentarzy

Jak zatrzymać dobrych pracowników szkolenie

„Jak zatrzymać dobrych pracowników” – warsztaty szkoleniowe dla liderów, brygadzistów i mistrzów produkcji. Dzisiejszy rynek pracy to rynek pracownika. Profesjonalny, wykwalifikowany a przede wszystkim zaangażowany pracownik jest wręcz obecnie na wagę złota. Jego znalezienie  i zwerbowanie do organizacji to jednak dopiero połowa sukcesu. Warto zastanowić się nad tym jak go zatrzymać w firmie na dłużej […]

0 komentarzy

Zarządzanie zespołem pracowniczym w realiach uczelni

„Zarządzanie zespołem pracowniczym w realiach uczelni” Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w środowisku wyższej uczelni   Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu, poprawy komunikacji w zespole, budowaniu autorytetu przełożonego, zdobyciu wiedzy na temat motywowania pozafinansowego pracowników.   Planowane efekty i korzyści dla […]

0 komentarzy

Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym

„Zarządzanie konfliktem w środowisku produkcyjnym” Uczestnikami warsztatu są mistrzowie, brygadziści i liderzy  produkcji.     Doświadczenie uczestników: w zależności od potrzeb szkolenie profilujemy pod konkretne grupy od początkujących liderów do doświadczonych mistrzów. Problemy, z którymi spotykają się uczestnicy: – nie umieją poradzić sobie z trudnymi pracownikami – nie precyzyjnie przekazują informację pracownikom co rodzi konfabulacje i sytuacje konfliktowe […]

0 komentarzy

Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN

„Zarządzanie zmianą w organizacji LEAN” – warsztaty dla mistrzów i liderów produkcji    Wdrożenie idei szczupłego zarządzania oraz zasad i narzędzi Lean jest związane z zarządzaniem zmianą w organizacji. Zanim zatem zdecydujemy się na realizację projektów szczupłego zarządzania i doskonalenia warto mieć świadomość że jest to nie tylko zmiana na poziomie procesu ale również na poziomie […]

0 komentarzy

Zarządzanie zespołem dla liderów utrzymania ruchu

Zarządzanie zespołem dla liderów utrzymania ruchu – warsztaty liderskie Cele szkolenia Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak delegować zadania i egzekwować ich realizację oraz dawać […]

0 komentarzy

Zarządzanie zmianą dla pracowników 50+

„Szkolenie z zakresu zarządzania zmianą i radzenia sobie ze stresem w obliczu zmian” Grupa docelowa 50+ Wstęp: Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „Najbardziej stałą rzeczą na świecie jest… ciągła zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia […]

0 komentarzy

Asertywność w środowisku produkcyjnym

„Asertywność w środowisku produkcyjnym” – warsztaty szkoleniowe dla liderów i specjalistów  Cele szkolenia W okresie tzw „rynku pracownika”, gdzie coraz trudniej pozyskać nowe ręce do pracy oraz utrzymać specjalistów i liderów, kluczowe staja się kompetencje managerskie, które pozwalają na budowanie relacji opartych na zaufaniu i prawidłowej komunikacji. Szkolenie ma na celu pokazanie, że asertywność to […]

0 komentarzy

Komunikacja w zarządzaniu szkolenie

„Efektywna komunikacja”  – podstawą działań  biznesowych kadry kierowniczej     „Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa” – James Humes   Szkolenie warsztatowe, pozwala zrozumieć znaczenie pozytywnych relacji międzyludzkich w procesie komunikacji, nabyć umiejętność ich efektywnego kształtowania i przełożenia na współpracę w zespole kierowniczym, realizację celów i zadań operacyjnych i strategicznych firmy.    Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:   […]

0 komentarzy

Prezentacja problemów i ich rozwiązań szkolenie dla kierowników

„Prezentacja problemów i ich rozwiązań – sztuka efektywnej komunikacji z przedstawicielami zarządu”   Grupa docelowa: kadra średniego szczebla zarządzania – kierownicy liniowi działów i wydziałów produkcyjnych. W ramach wykonywanych zadań i obowiązków kierownicy realizują krótkie spotkania z członkami zarządu w obszarach produkcyjnych Główne cele: Szkolenie ma pomóc w pokonywaniu oporów w kontaktach z kadrą wyższego […]

0 komentarzy

Mini akademia lidera

Akademia Lidera Program skierowany do pracowników na najniższym szczeblu zarządzania głownie liderów i brygadzistów. W ramach  AKADEMII LIDERA  realizujemy szkolenia dla liderów produkcji – brygadzistów. Mają one na celu doskonalenie kompetencji miękkich w obszarze przywództwa oraz efektywnego kierowania ludźmi. Szczególny nacisk w procesie szkoleniowym zostanie położony na kształtowanie postaw i budowanie świadomości roli lidera – […]

0 komentarzy

7 Nawyków skutecznego działania szkolenie

„7 Nawyków skutecznego działania”   „Bez pracy i największy talent nie da ci kolacji” (przysłowie koreańskie)   Dr Stephen R. Covey – badacz, pisarz i przywódca – został uznany przez magazyn Time za jednego z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów. Jego najważniejszym celem był rozwój człowieka, rodziny i organizacji. Przede wszystkim znany jako autor „7 Nawyków […]

0 komentarzy

Przygotowanie do roli kierownika szkolenie

„Menedżer od Pierwszego Dnia”   „Styl Przywództwa to sposób, w jaki zachowujemy się, gdy chcemy wpłynąć na wyniki innych osób. To połączenie zachowań dyrektywnych i wspierających” Kenneth Blanchard   Kim jest kierownik – Lider?   Zazwyczaj rola ta kojarzy się nam z człowiekiem wizjonerem, za którym ludzie podążają bo tego chcą a nie uciekają przed […]

0 komentarzy

Szkolenia dla brygadzistów mistrzów produkcji

Warsztat kierowniczy dla kadry średniego i niższego szczebla produkcji Szkolenia modułowe   Poznaliśmy najtrudniejsze sytuacje i problemy kadry mistrzów, brygadzistów i liderów produkcji – zobacz jakie mamy dla Was rozwiązania!!    Wprowadzenie: Główne wyzwania firm produkcyjnych na obecnym rynku pracy to utrzymanie wysokiej efektywności pracy przy ograniczonych możliwościach zatrudnienia. Tzw „rynek pracownika” daje się coraz bardziej we […]

0 komentarzy

Autorytet mistrza, brygadzisty, lidera obszaru szkolenie

„Jak budować autorytet mistrza, brygadzisty – lidera obszaru” Warsztaty dla mistrzów, brygadzistów, liderów w firmie produkcyjnej   Brygadzista rzadko kiedy od razu zaczyna efektywnie kierować zespołem. Zwykle na początku przeszkadza mu w tym brak doświadczenia i umiejętności w pracy z podwładnymi. Satysfakcja i radość po otrzymaniu awansu na stanowisko brygadzisty mogą zostać zmącone przez dawkę […]

0 komentarzy

Kierowanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie – kierowanie zespołem produkcyjnym. Grupa docelowa: Szkolenie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. System to nie wszystko! LEAN Manufacturing, Six Sigma oraz wszelkie inne sprawdzone idee zarządzania produkcją opierają się na podstawowej zasadzie: zaangażowaniu ludzi. Kluczową postacią staje się kierownik średniego szczebla zarządzania, którego przysłowiowa pozycja pomiędzy młotem i […]

0 komentarzy

Zarządzanie – kierowanie zespołem dla nowych kierowników

Zarządzanie- kierowanie zespołem czyli właśnie awansowałeś na szefa z pośród swoich dotychczasowych kolegów. Kierowanie zespołem okazuje się jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych menagerów XXI wieku. Zwłaszcza, jeżeli stają przed faktem mianowania ich na to stanowisko i zmiany roli z członka zespołu na jego lidera. Czy uda się być liderem nie tylko mianowanym, ale naturalnym? To pytanie zadają […]

0 komentarzy

Budowa zespołu – warsztaty kierownicze

BUDOWA ZESPOŁU – warsztaty kierownicze KREOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWACJA, KONFLIKT, SYTUACJE AWARYJNE, ELEMENTY NEGOCJACJI I MEDIACJI Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych zadań w organizacji. Grupa docelowa: • liderzy zespołów • kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania • Kierownicy liniowi, Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy obszarów.. • Koordynatorzy projektów, […]

0 komentarzy

Zarządzanie zmianą w firmie

Zarządzanie zmianą w firmie 1. Cel szkolenia: Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych […]

0 komentarzy

Zarządzanie czasem

„Drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu – ZARZĄDZANIE CZASEM a efektywność nie tylko w biznesie – warsztaty” Szkolenie to, oparte na systemie warsztatowym, pozwala udzielić odpowiedzi na pytania: * Jak uczynić planowanie narzędziem sukcesu? * Jak dołączyć do grupy tych, którzy są efektywni w osiąganiu celów? * Jak wykorzystać synergię własnych silnych stron w oparciu o System […]

0 komentarzy

System okresowych ocen pracowniczych szkolenie

„JAK BUDOWAĆ SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW?” Opis szkolenia, dla kogo? Systemy Ocen Okresowych Pracowników zostały uznane za doskonałe narzędzie pozwalające na badanie wszystkich pracujących w firmie pracowników. Dzięki nim uzyskujemy informacje na temat efektywności pracy pracowników, potencjału rozwojowego kadry, ich potrzeb i oczekiwań wobec organizacji. Służą planowaniu zatrudnienia, ustalaniu ruchów kadrowych oraz są pomocne w […]

0 komentarzy

Rozmowa oceniająca szkolenie

„JAK OBIEKTYWNIE OCENIĆ PRACĘ PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZIĆ ROZMOWĘ OCENIAJĄCĄ?” Opis szkolenia, dla kogo? Warsztaty te przeznaczone są dla menedżerów, którzy planują i odbywają rozmowy oceniające ze swoimi pracownikami. Zajęcia oparte są na treściach teoretycznych oraz treningu umiejętności. Interaktywne ćwiczenia i symulacje oraz ćwiczenia z wykorzystaniem kamery wideo pozwalają na doskonalenie i samoocenę umiejętności Uczestników szkolenia. […]

0 komentarzy

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu szkolenie

Temat szkolenia: „Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu”   Opis szkolenia, dla kogo? Jak to się dzieje, że niektórzy z nas, mimo oczywistych pozytywnych cech i błyskotliwej inteligencji nie osiągają sukcesów? Jak to możliwe, że jedni z nas nie mają żadnych problemów ze swoimi pracownikami, potrafią się porozumieć w prawie każdej sytuacji, a ludzie chcą iść za […]

0 komentarzy

Rekrutacja i selekcja pracownków

Rekrutacja i selekcja jako podstawowe elementy procesu naboru pracowników. Wstęp Działania podejmowane przez pracodawcę w celu przyciągnięcia i dokonania wyboru najlepszego kandydata można porównać do decyzji inwestycyjnej. Korygowanie nieprzemyślanej lub błędnej decyzji może zabierać dużo czasu i okazać się kosztowne. Podjęcie dobrej decyzji może przynieść efekty dalece przewyższające początkowe oczekiwania stron. Osoba odpowiadająca organizacji, jej […]

0 komentarzy

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów Peace comes not from the absence of conflict but from the ability to cope with it Pokój wynika nie z braku konfliktu, ale z możliwości jego przezwyciężenia. Niepożądanym efektem współpracy z ludźmi są konflikty. Tam gdzie współpracują ze sobą przynajmniej dwie osoby tam prędzej czy później rodzą się sytuacje konfliktowe. Najczęściej wynikają z […]

0 komentarzy

Motywowanie ludzi do pracy szkolenie

Motywowanie ludzi do pracy – jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni. Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe. Często uznanie jest formą podziękowania. Osobiste osiągnięcie jako takie jest motywujące, motywacja ta zwiększa się jednak bardzo, gdy ktoś je zauważa i docenia jego wartość. Uznanie jest jednym ze […]

0 komentarzy

Współpraca w zespole szkolenie

Współpraca w zespole Ukochanym porównaniem, które stosuje Ed Deming, jest porównanie pracy zespołowej do gry w orkiestrze symfonicznej. Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków, którzy muszą zrezygnować z udowadniania swych zdolności w celu zachowania harmonii w orkiestrze. * Jak zbudować efektywny zespół pracowników? * Jakie znaczenie dla realizacji zadań mają role poszczególnych członków zespołu? […]

0 komentarzy

LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem

LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem. Wstęp: Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem, tak w grupach zarządzających, jak i w poszczególnych menedżerach, cech osobowości przywódczych, pozwalających na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma […]

0 komentarzy

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM

Indywidualny Plan Rozwoju Menagera IPRM Kompleksowy program rozwoju dla kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb potencjalnej grupy uczestników. Motto:   „ Nie wydawaj pieniędzy na szkolenia, lecz inwestuj je w rozwój własny i rozwój swoich pracowników”Założenia programu: Indywidualny program, co to oznacza: * Możliwość dopasowania zakresu treści programowej do […]

0 komentarzy

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA  
Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl
Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia