Training Within Industry (TWI) czyli Trening w Przemyśle  – warsztaty szkoleniowe – 2 dni

Grupa docelowa:

Liderzy grup produkcyjnych, Brygadziści, Mistrzowie, Kierownicy,

 

Wprowadzenie:

 

(Job Instruction) Instrukcja pracy, to warsztat, który uczy uczestników zorganizowanego sposobu prowadzenia instruktażu: jak szybko i prawidłowo, bezpiecznie i sumiennie wykonać zadanie. Szkolenie w środowisku  zawodowym, zgodne ze sposobem według instrukcji Pracy (JI) pozwala na:

 

Historia:

 

Szkolenie w ramach programu TWI zostało opracowane w Stanach Zjednoczonych podczas II wojny światowej. To był program zlecony przez rząd federalny, aby odpowiedzieć na potrzeby armii, które wzrosły ogromnie. Przemysł został zmuszony do zwiększenia produkcji tracąc doświadczonych pracowników, którzy zostali powołani na front. W tej sytuacji przedsiębiorstwa zostały zmuszone do zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników, młodzież i kobiety, które nigdy nie pracowały w tej branży. W amerykańskim przemyśle był to czas ogromnego włączenia kobiet do pracy. Program rozwoju rządu USA zatrudnił ekspertów pochodzących z przemysłu i znających te potrzeby od podstaw. Eksperci pracowali, aby stworzyć trening program w przemyśle (Industry Training), w celu opracowania jak najszybciej nowych standardów dla menedżerów średniego szczebla, tak aby mogły one przyczynić się do zwiększenia wydajności, a tym samym zaspokojenia pilnych potrzeb spowodowanych wojną. Po wojnie program przestał być używany w Stanach Zjednoczonych. Jedną z możliwych przyczyn jest to, że natychmiastowa potrzeba zniknęła gdy powrócili  wykwalifikowani robotnicy. Eksperci twierdzą również, że TWI był postrzegany jako praktyka czasów wojny, a nie jako stała praktyka przemysłowa. W latach 50 tych TWI został wprowadzony do Japonii przez amerykańskich ekspertów, aby pomóc w odbudowie przemysłu japońskiego. Toyota przyjęła TWI w roku 1951. Program był przekazany, wraz z ideami Williama Edwards Deminga, jako jedną z podstaw przyszłego Toyota Production System. TWI miał bezpośredni wpływ na rozwój metod znormalizowanych (Praca standardowa) oraz Kaizen ciągłego doskonalenia w Toyota. Instrukcja praca TWI to metoda szkolenia pracowników stosowana w NUMMI, w pierwszym wspólnym zakładzie Toyota i General Motors w Stanach Zjednoczonych.

 

Cele warsztatów

 

Korzyści dla uczestników:

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat TWI, zdobędą wiedzę i umiejętności instruowania pracowników oraz budowy dobrych relacji w zespole, nauczą się sposobu przekazywania bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności

Program warsztatów

 

Dzień I 8.00 – 16.00 – Moduł A Job Instructions

Wstęp, poznajmy się – doprecyzowanie celów

  1. Instruowanie pracowników (Job Instructions).

Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych

Warsztaty w miejscu pracy: przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach – prezentacje na wybranych stanowiskach

Podsumowanie: O co warto zadbać, a czego unikać podczas prowadzenia instruktażu?

 

Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa.

TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy wg APP (Arkusz Podziału Pracy) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

 

  

Dzień II 8.00 – 16.00 Moduł B Job Relations

 

Mając świadomość ze wynagrodzenie w realiach polskich nie należy zazwyczaj do najwyższych bardzo istotne jest aby instruktor (lider, brygadzista, mistrz..) potrafił motywować podwładnego do stałego rozwoju.

Budowanie przyjaznej atmosfery jest kluczem do wysokiej efektywności pracy zespołu i indywidualnych pracowników.

Obniżona jakość czy terminowość rzutuje zazwyczaj na wysokość premii a jej brak z kolei obniża zadowolenie z pracy i bywa zarzewiem niepotrzebnych konfliktów.

 

  1. Budowanie relacji w zespole (Job Relations).

Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem  w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora

Motywacja instruktora i ucznia

 

Sesja podsumowująca warsztaty

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.

 

Metody:

Podczas warsztatów stosujemy  zasadę  30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki  uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
990,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:

* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

 

 

Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes

Książka o TWI 

Siła każdej firmy zależy od wykorzystania potencjału jej pracowników. To ludzie mają główny wpływ na jakość wyrobów i usług, czy na wydajności procesów. To ludzie zazwyczaj odpowiadają za pojawiające się błędy, awarie, braki, czy przestoje. Automatyzacja, która wypiera pracę człowieka z procesów bezpośrednio wytwórczych, nie rozwiązuje tego problemu. To wyłącznie relokalizacja możliwości popełnienia błędu przez człowieka. Przecież to człowiek musi obsłużyć, ustawić, czy przezbroić stanowisko zautomatyzowane. Ludzie zawsze będą częścią procesów wytwórczych, dlatego należy pracować nad zapobieganiem występowania ich błędów. Ja wierzę, że możliwa jest eliminacja z dowolnego procesu wszystkich błędów ludzkich. Nie jest to proste zadanie, bo nie sprowadza się wyłącznie do zakupu oprzyrządowania błędo-odpornego (Poka Yoke). Wymaga to zmiany kultury organizacji i podejścia do zarządzania kompetencjami pracowników. Wymaga to nieustannego i codziennego pracowania nad postawami ludźmi.

Standaryzacja pracy w mojej opinii, to klucz do eliminacji błędów ludzkich. Standaryzacja to nie tylko tworzenie instrukcji pracy. To podejście kompleksowe, w którym poprzez szkolenia pracowników buduje się ich świadomość, a poprzez sesje kaizen rozwija się ich umiejętności w zakresie doskonalenia pracy. Uważam, że wszystkie błędy ludzkie z procesów wytwórczych mogą być wyeliminowane dzięki standaryzacji pracy. W książce przedstawię czym jest program TWI i jak jego obecność wpłynęła na rozumienie przez ludzi standaryzacji pracy. Uważam program TWI za jedno z ważniejszych osiągnięć ludzkości w dziedzinie zarządzania. Tak! Standaryzacja pracy wg TWI to najlepszy obecnie znany sposób na skuteczne zarządzania pracownikami każdego szczebla.

Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes

W  książce największy nacisk położono na praktyczne aspekty wdrażania standaryzacji pracy dlatego zapoznasz się między innymi z:

Od autora:

W książce zawarłem praktycznie całą swoją wiedzę w zakresie praktycznego wdrażania standaryzacji pracy wg programu TWI. Wierzę, że czas który poświęcisz na przeczytanie tej książki spowoduje, że będziesz wiedział nie tylko co należy zrobić, aby wdrożyć standaryzację pracy. Mam nadzieję, że dowiesz się również jak to zrobić i zrozumiesz, dlaczego warto to robić tak, a nie inaczej.

Link do księgarni