+48 782 997 099

Przygotowanie do roli kierownika szkolenie

„Menedżer od Pierwszego Dnia”

 

„Styl Przywództwa to sposób, w jaki zachowujemy się, gdy chcemy wpłynąć na wyniki innych osób.

To połączenie zachowań dyrektywnych i wspierających”

Kenneth Blanchard

 

Kim jest kierownik – Lider?

 

Zazwyczaj rola ta kojarzy się nam z człowiekiem wizjonerem, za którym ludzie podążają bo tego chcą a nie uciekają przed nim pracując z poczucia przymusu. Przywódca potrafi stymulować swój zespół do wytyczania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm, zaangażowanie oraz ukazując ich najmocniejsze cechy charakteru.  Menager XXI wieku to postać która potrafi zadbać zwłaszcza o motywowanie pracowników, wpływając na jakość ich pracy oraz satysfakcję z wykonywanych działań.. Jego głównym atutem jest naturalna charyzma oraz wiedza i doświadczenie poparte osiągniętymi sukcesami.  Jak poprzez ciężką pracę i zmianę sposobu zachowania stawać się z dnia na dzień kierownikiem – liderem i autorytetem dla swoich kolegów i podwładnych? – tego nauczymy się na naszych warsztatach.

 

Cele szkolenia

 • Szkolenie pomaga w identyfikacji różnic w sposobie wykonywania obowiązków związanych ze zmianą stanowiska.
 • Pozwala uniknąć błędów, jakie mogą wystąpić w obliczu nowej sytuacji, pomaga zbudować niezbędny autorytet zarówno w relacjach z podległymi pracownikami, przełożonymi jak i menedżerami na równorzędnych stanowiskach.
 • Warsztat pomagający wypracować jasne zasady współpracy, zminimalizować liczbę konfliktów, zwiększyć efektywność zespołu.

 

Główne obszary warsztatów:

 • w jaki sposób budować autorytet szefa w zespole?
 • jak z pośród kolegów stać się ich przełożonym?
 • inteligencja emocjonalna – czyli jak panować nad emocjami i wpływać na emocje podwładnych?
 • inteligencja społeczna – czyli jak się dogadywać z zespołem?
 • główne role lidera – jak skupiać się na sprawach najważniejszych zamiast na rzeczach pilnych?
 • motywacja czyli kluczowa rola kierownika przywódcy – jak motywować siebie i podwładnych?
 • umiejętności interpersonalne kierownika a delegowania zadań, kontrola i ocena pracy i sztuka udzielania informacji zwrotnej
 • najtrudniejsze sytuacje w pracy kierownika – lidera, jak zarządzać w sytuacjach konfliktowych? – utrzymanie dyscypliny, egzekwowanie konsekwencji, przestrzeganie zasad BHP, utrzymanie standardów pracy itp..
 • samorozwój – czyli co każdy kierownik wiedzieć powinien?

 

 Program szkolenia

 

 1. Wprowadzenie do tematu, poznajmy się:
  • menedżer w XXI wieku – sztuka widzenia biznesu,
  • „Wybory samorządowe na stanowisko Burmistrza” – autoprezentacja,
  • czym dla Ciebie jest Przywództwo?
  • cechy przywódcy – nasz wzorzec szefa przywódcy,
  • bank Postaw, Wiedzy i Umiejętności – na czym powinniśmy się skupić aby zostać przywódcą?
  • „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie symulacyjne,
  • dlaczego warto być przywódcą?

 

 1. Style zarządzania:
  • zarządzać czy przewodzić? – autoanaliza,
  • jakim jesteś liderem? – praca na materiale szkoleniowym – lider tradycyjny i lider kreatywny,
  • SIATKA STYLÓW KIEROWANIA.

 

 1. „Najwyższa konstrukcja” – rola przywódcy – gra symulacyjna:
  • kultura „bez winy” jako cel pracy Lidera,
  • jak łamać stereotypy i z „Nie da się” przechodzić do postaw „Jak to zrobić?”
  • naturalny przywódca – role zespołowe,
  • sztuka udzielania informacji zwrotnej jako typowe narzędzie pracy lidera.

 

 1. Autorytet przywódcy:
  • co to jest autorytet? – nasza definicja,
  • funkcja, Charyzma, Doświadczenie – trzy obszary autorytetu,
  • jak kierownik buduje lub niszczy swój autorytet ? – studia przypadków,
  • „Test Millgrama, zabójcza lub twórcza siła autorytetu,
  • jak budować autorytet poprzez prawidłową komunikację?

 

 1. Postawa i nastawienie – filary wizerunku przywódcy:
  • gracz czy ofiara? – doświadczenie praktyczne,
  • pro aktywność czy re aktywność czyli jak odróżniać strefy wpływu od strefy troski?
  • zasada 90/10 w życiu przywódcy,
  • współczynnik efektywności lidera – samoocena a realne wskaźniki miary.

 

 1. Kierownik – Przywódca kreatywny:
  • z czego wynika kreatywność przywódcy?
  • kreatywność zespołu a rola przywódcy,
  • „Zadanie Einsteina” ćwiczenie zespołowe.

 

 1. Kierownik – Przywódca komunikatywny:
  • jak z pośród kolegów i koleżanek awansować na przywódcę?
  • „Okna Johary” – sprawdź w którym jesteś oknie?
  • „Analiza transakcyjna” – jak komunikować się z podwładnymi i nie pozwolić na manipulację?
  • komunikacja werbalna czy niewerbalna? – gra symulacyjna,
  • „Parzydła i wabiki” – jak mówić i czego nie mówić zarządzając ludźmi.

 

 1. Najważniejsze umiejętności interpersonalne kierownika – lidera:
  • aktywne słuchanie czyli jak słuchać i usłyszeć?
  • parafraza oraz odzwierciedlanie i podsumowania – techniki aktywnego słuchania,
  • jak przejąć inicjatywę w rozmowie czyli sztuka zadawania pytań,
  • „Pojedynek na pytania”,
  • „Historia pewnego osiołka”– sztuka słuchania i przekonywania – wnioski do dalszej pracy.

 

 1. Kierownik – Przywódca empatyczny czy asertywny?
  • empatia szefa – nasz definicja,
  • typowe zwroty i zachowania empatycznego przywódcy,
  • kiedy należy być empatycznym?
  • asertywność znaczy…? – nasza praktyczna definicja asertywności,
  • test asertywności  Killmana – autodiagnoza i wnioski na forum,
  • asertywne techniki rozmowy z podwładnymi,
  • „Kto wejdzie do bunkra?” – asertywne zadanie symulacyjne,
  • asertywne techniki wpływu i obrony przed manipulacją.

 

 1. Jak motywować czyli groźba czy prośba?
  • definicja motywacji,
  • polska mapa motywacji – teoria czy praktyka?
  • co motywuje szefa a co jego podwładnych?
  • poznaj swoich ludzi – podstawy efektywnego motywowania,
  • motywacja finansowa i społeczna,
  • praktyczna lista kar i nagród,
  • wybrane techniki wpływu a motywacja – trening zachowań szefa.

 

 1. Szkolenie i doskonalenie podwładnych – jako kluczowe elementy motywacji w pracy kierownika:
  • „Sortownia drobnych elementów” – rola przywódcy – idea Kaizen w pracy zespołów,
  • etapy rozwoju zespołu a style zarządzania,
  • motywacja podwładnych poprzez rywalizacje i zaangażowanie,
  • współuczestnictwo w zadaniach jako narzędzie motywacji,
  • sukces – największy motywator w pracy przywódcy.

 

 1. Ustalanie celów i planowanie – kluczowa rola kierownika wizjonera:
  • co dla Ciebie jest najważniejsze? – ustalanie celów indywidualnych,
  • 6 czynników szczęścia wb B. Traicy – czyli jak być przywódcą pozytywnym?
  • priorytety czyli… zajmuj się sprawami ważnymi zamiast pilnymi!
  • matryca Eisenhowera – trening ustalania priorytetów,
  • planowanie, czy to jest czas stracony?
  • „Rekonstrukcja skomplikowanego obrazu” – zadanie symulacyjne – wnioski na forum.

 

 1. Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej:
  • jak delegować i motywować?
  • 6 kroków w delegowaniu zadań,
  • jak kontrolować i oceniać pracę?
  • sztuka udzielania informacji zwrotnej,
  • jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
  • z życia szefa zespołu – trening postaw i zachowań.

 

 1. Kierownik – Przywódca w obliczu konfliktów:
  • „Ściana płaczu” – zadanie symulacyjne – jak budować zaufanie w pracy z zespołem?
  • geneza konfliktów,
  • sposoby zapobiegania konfliktom,
  • rodzaje konfliktów,
  • siedem metod rozwiązywania konfliktów,
  • „Przykład pewnej brytyjskiej firmy” –  jak skutecznie zniszczyć motywację i zaangażowanie do pracy podwładnych – studium przypadku,
  • typowe konflikty w pracy szefa zespołu – z życia kierownika – jak dawać sobie radę?

 

 1. Podsumowanie i wnioski:
  • analiza SWOT,
  • ankieta oceny,

 

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia