+48 782 997 099

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej szkolenie

Szkolenie „Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej” 

to intensywne warsztaty managerskie skierowane głównie do kadry średniego i niższego szczebla.

„Od przyjaciela do szefa” – jak bezpiecznie pokonać tą nie łatwą, ale satysfakcjonującą drogę?

To propozycja dla osób awansowanych do roli kierowniczej na stanowiskach: kierownika działu, mistrza, brygadzisty czy lidera obszaru itp.. Przekazuje niezbędne informacje i umiejętności z wszelkich dziedzin mających związek z efektywnością pracy w swoich obszarach. W czasie szkolenia można poznać sposoby na motywowanie pracowników, zwiększanie efektywności pracy zespołu, a także drogi własnego rozwoju i kształcenia.

Główne obszary warsztatów:
• w jaki sposób budować autorytet szefa w zespole?
• jak z pośród kolegów stać się ich przełożonym?
• inteligencja emocjonalna – czyli jak panować nad emocjami i wpływać na emocje podwładnych?
• inteligencja społeczna – czyli jak się dogadywać z zespołem?
• główne role lidera – jak skupiać się na sprawach najważniejszych zamiast na rzeczach pilnych?
• motywacja czyli kluczowa rola kierownika przywódcy – jak motywować siebie i podwładnych?
• umiejętności interpersonalne kierownika a delegowania zadań, kontrola i ocena pracy i sztuka udzielania informacji zwrotnej
• najtrudniejsze sytuacje w pracy kierownika – lidera, jak zarządzać w sytuacjach konfliktowych? – utrzymanie dyscypliny, egzekwowanie konsekwencji, przestrzeganie zasad BHP, utrzymanie standardów pracy itp..
• samorozwój – czyli co każdy kierownik wiedzieć powinien?

PROGRAM

Dzień I

1. Wprowadzenie do tematu, poznajmy się:
• menedżer w XXI wieku – sztuka widzenia biznesu,
• „Wybory samorządowe na stanowisko Burmistrza” – autoprezentacja,
• czym dla Ciebie jest Przywództwo?
• cechy przywódcy – nasz wzorzec szefa przywódcy,
• bank Postaw, Wiedzy i Umiejętności – na czym powinniśmy się skupić aby zostać przywódcą?
• „Historia kryminalna w odcinkach” – zadanie symulacyjne,
• dlaczego warto być przywódcą?

2. Style zarządzania:
• zarządzać czy przewodzić? – autoanaliza,
• jakim jesteś liderem? – praca na materiale szkoleniowym – lider tradycyjny i lider kreatywny,
• SIATKA STYLÓW KIEROWANIA.

3. „Najwyższa konstrukcja” – rola przywódcy – gra symulacyjna:
• kultura „bez winy” jako cel pracy Lidera,
• jak łamać stereotypy i z „Nie da się” przechodzić do postaw „Jak to zrobić?”
• naturalny przywódca – role zespołowe,
• sztuka udzielania informacji zwrotnej jako typowe narzędzie pracy lidera.

4. Autorytet przywódcy:
• co to jest autorytet? – nasza definicja,
• funkcja, Charyzma, Doświadczenie – trzy obszary autorytetu,
• jak kierownik buduje lub niszczy swój autorytet ? – studia przypadków,
• „Test Millgrama, zabójcza lub twórcza siła autorytetu,
• jak budować autorytet poprzez prawidłową komunikację?

5. Postawa i nastawienie – filary wizerunku przywódcy:
• gracz czy ofiara? – doświadczenie praktyczne,
• pro aktywność czy re aktywność czyli jak odróżniać strefy wpływu od strefy troski?
• zasada 90/10 w życiu przywódcy,
• współczynnik efektywności lidera – samoocena a realne wskaźniki miary.

6. Kierownik – Przywódca kreatywny:
• z czego wynika kreatywność przywódcy?
• kreatywność zespołu a rola przywódcy,
• „Zadanie Einsteina” ćwiczenie zespołowe.

7. Kierownik – Przywódca komunikatywny:
• jak z pośród kolegów i koleżanek awansować na przywódcę?
• „Okna Johary” – sprawdź w którym jesteś oknie?
• „Analiza transakcyjna” – jak komunikować się z podwładnymi i nie pozwolić na manipulację?
• komunikacja werbalna czy niewerbalna? – gra symulacyjna,
• „Parzydła i wabiki” – jak mówić i czego nie mówić zarządzając ludźmi.

8. Najważniejsze umiejętności interpersonalne kierownika – lidera:
• aktywne słuchanie czyli jak słuchać i usłyszeć?
• parafraza oraz odzwierciedlanie i podsumowania – techniki aktywnego słuchania,
• jak przejąć inicjatywę w rozmowie czyli sztuka zadawania pytań,
• „Pojedynek na pytania”,
• „Historia pewnego osiołka”– sztuka słuchania i przekonywania – wnioski do dalszej pracy.

9. Kierownik – Przywódca empatyczny czy asertywny?
• empatia szefa – nasz definicja,
• typowe zwroty i zachowania empatycznego przywódcy,
• kiedy należy być empatycznym?
• asertywność znaczy…? – nasza praktyczna definicja asertywności,
• test asertywności Killmana – autodiagnoza i wnioski na forum,
• asertywne techniki rozmowy z podwładnymi,
• „Kto wejdzie do bunkra?” – asertywne zadanie symulacyjne,
• asertywne techniki wpływu i obrony przed manipulacją.

10. Podsumowanie I dnia.

Dzień II

1. Jak motywować czyli groźba czy prośba?
• definicja motywacji,
• polska mapa motywacji – teoria czy praktyka?
• co motywuje szefa a co jego podwładnych?
• poznaj swoich ludzi – podstawy efektywnego motywowania,
• motywacja finansowa i społeczna,
• praktyczna lista kar i nagród,
• wybrane techniki wpływu a motywacja – trening zachowań szefa.

2. Szkolenie i doskonalenie podwładnych – jako kluczowe elementy motywacji w pracy kierownika:
• „Sortownia drobnych elementów” – rola przywódcy – idea Kaizen w pracy zespołów,
• etapy rozwoju zespołu a style zarządzania,
• motywacja podwładnych poprzez rywalizacje i zaangażowanie,
• współuczestnictwo w zadaniach jako narzędzie motywacji,
• sukces – największy motywator w pracy przywódcy.

3. Ustalanie celów i planowanie – kluczowa rola kierownika wizjonera:
• co dla Ciebie jest najważniejsze? – ustalanie celów indywidualnych,
• 6 czynników szczęścia wb B. Traicy – czyli jak być przywódcą pozytywnym?
• priorytety czyli… zajmuj się sprawami ważnymi zamiast pilnymi!
• matryca Eisenhowera – trening ustalania priorytetów,
• planowanie, czy to jest czas stracony?
• „Rekonstrukcja skomplikowanego obrazu” – zadanie symulacyjne – wnioski na forum.

4. Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej:
• jak delegować i motywować?
• 6 kroków w delegowaniu zadań,
• jak kontrolować i oceniać pracę?
• sztuka udzielania informacji zwrotnej,
• jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
• z życia szefa zespołu – trening postaw i zachowań.

5. Kierownik – Przywódca w obliczu konfliktów:
• „Ściana płaczu” – zadanie symulacyjne – jak budować zaufanie w pracy z zespołem?
• eneza konfliktów,
• posoby zapobiegania konfliktom,
• odzaje konfliktów,
• iedem metod rozwiązywania konfliktów,
• „Przykład pewnej brytyjskiej firmy” – jak skutecznie zniszczyć motywację i zaangażowanie do pracy podwładnych – studium przypadku,
• typowe konflikty w pracy szefa zespołu – z życia kierownika – jak dawać sobie radę?

6. Podsumowanie i wnioski:
• analiza SWOT,
• ankieta oceny,
• certyfikaty.

„Uczymy się przez doświadczenie”

Metody szkolenia


Praktyczne warsztaty na bazie doświadczeń zarówno początkujących jak i doświadczonych szefów
zespołów.
Proponowane zajęcia odbywają się w postaci intensywnych warsztatów z wykorzystaniem zarówno formy
zabawowej jak i typowej pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych kadry kierowniczej
niższego i średniego szczebla. Uczestnicy zajęć na warsztatach otwartych od samego początku stanowią
jedną grupę połączoną wspólnymi celami. Przez cały czas pracują w jednym lub kilku zespołach realizując
zlecone przez prowadzących zadania. Każdy element ćwiczeń lub zabaw pokazuje w praktyczny sposób
wyższość rozwiązań pracy zespołowej nad pracą grupy indywidualistów. Praktyczne doświadczenia
wskazują na decydujące znaczenie tzw. liderów naturalnych w zespołach i roli zarządzania sytuacyjnego.

To, co w życiu codziennym stanowiło dla wielu uczestników problem nie do rozwiązania staje się na zajęciach
osiągalne, mierzalne i możliwe do realizacji bez negatywnych emocji i stresów. Zajęcia są prowadzone w taki
sposób, aby maksymalnie reagować na bieżące potrzeby uczestników. Realizujemy cele a nie programy, czyli
poprzez włączenie w aktywne działanie uzyskujemy nie tylko efekt zmiany postaw i zachowań, ale poprzez
trening utrwalamy również konkretne umiejętności.


∘ 70% warsztat / 30% wykład + prezentacja,
∘ dyskusja moderowana i burza mózgów,
∘ testy i ankiety psychologiczne z omówieniem wniosków dla poszczególnych uczestników!!!
∘ scenki rodzajowe – jak to jest w życiu zawodowym?
∘ studium przypadku – z instytucji zaczerpnięte,
∘ gry symulacyjne i fabularyzowane – czyli uczymy się poprzez zabawę i praktyczne działanie,
∘ praca w zespole i indywidualna na materiale szkoleniowym,
∘ praca z kamerą czyli obiektywna informacja zwrotna

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia