+48 782 997 099

Komunikacja Interpersonalna w firmie szkolenie

Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy

 

 

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

 

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

Celem szkolenia jest:

• Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
• Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
• Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się
• Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
• Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
• Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Dzień I (9.00 – 17.00)

 • Definicja i Model komunikacji, Bariery w komunikacji
 • Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej
 • Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji
 • Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja wokalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
 • Aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafraza, …)
 • Umiejętność zwięzłego wypowiadania się
 • Umiejętność zadawania trafnych pytań
 • Sztuka parafrazy i oddania pytania
 • Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i klientem – sztuka przekonywania

Dzień II (9.00 – 17.00)

 • Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych
 • “Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne,..
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 • Asertywność i empatia w komunikacji na codzień
 • Umiejętność odmawiania, odwaga i pewność siebie
 • Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji
 • Efektywna komunikacja w pracy zespołu
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja w rozmowie telefonicznej
 • Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej?

 

Miejsce szkolenia;
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (2 x 8 godz.)

 

 

Zapraszamy

 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1200,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:

* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

 

 

 

Polecamy lekturę

 

Komunikacja międzyludzka – opis produktu:

Ludzie znajdują się w stanie ciągłego procesu komunikowania się z innymi. Przez ten proces inicjują, podtrzymują, zrywają i zmieniają swe stosunki interpersonalne, definiują swą sytuację społeczną wzajemne role i zadania, określają swe pragnienia i aspiracje, kształtują siebie, oraz starają się wywierać wpływ na innych. Ten podstawowy proces społeczny jest wszechobecny, jego przebieg określa jakość życia. Jednak często bywa zakłócony przez różnorodne czynniki, takie jak odmienność wiedzy o świecie. rozbieżności systemów wartości czy nieumiejętne wykorzystywanie różnorodnych środków porozumiewania się. Podstawowy cel tej książki to uwrażliwienie Czytelnika na rolę. jaką udana komunikacja pełni w wyznaczaniu jakości społecznych relacji oraz przedstawienie teoretycznych i empirycznych podstaw lepszego kształtowania kontaktów między ludźmi poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych.

Spis Treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Teorie komunikowania interpersonalnego
1.0. Wprowadzenie
1.1. Kilka uwag o historii badań nad komunikowaniem
1.2. Przykład podejścia tradycyjnego
– komunikowanie w ujęciu George‘a Millera
1.3. Teoria systemowa w komunikowaniu
1.3.1. Ujęcie systemowo – pragmatyczne
1.4. Teoria konstruktywistów
1.4.1. Symboliczny interakcjonizm
I.5. Teoria samoświadomości – „skryptów”
1.6. Teoria reguł społecznych – Donald Crushman
1.7. Inne koncepcje związane z komunikowaniem
1.8. Podsumowanie

Rozdział drugi
Typologie aktów komunikacyjnych
2.0. Wprowadzenie
2.1. Ogólne funkcje języka
2.2. Podejście klasyczne: Austin i Searle
2.3. Systematyka pragmatyczna – kontynuacja myśli Austina
2.4. Komunikacja perswazyjna w bezpośrednich kontaktach
– Gerard Miller
2.5. Koncepcja aktów konwersacyjnych A. Thomasa
2.6. Model reakcji słownych – W.Stiles
2.7. Typologia zachowań komunikacyjnych w sytuacjach
konfliktowych – G. Pike i A. Sillars
2.8. Typologia ukrytych i obserwowalnych aktów komunikowania – R.Penman
Podsumowanie

Rozdział trzeci
Typologia pragmatyczno – kontekstowa – Awdiejew i Nęcki
3.0. Wprowadzenie
3.1. Rola kontekstu w interpretacji aktów komunikacyjnych
3.2. Cel komunikowania się – koordynacja działań
3.3 Koordynacja współdziałania krótkoterminowego i długoterminowego
3.4. Kryteria rozróżniania aktów pragmatycznych
3.5. Przykłady aktów pragmatycznych
3.6. Koordynacja długoterminowa: wymiana informacji i uzgadnianie ewaluacji
3.7. Trzy główne obiekty odniesienia: Ja – Ty – Reszta

Rozdział czwarty
Analiza konwersacji
4.0. Podstawy wiedzy o rozmowie
4.1. Ogólne zasady konwersacji
4.2. Lokalna organizacja konwersacji
4.3. Ogólna organizacja konwersacji
4.4. Nieporozumienia – komunikacja nieskuteczna
4.5. Podstawowe elementy komunikacji interpersonalnej
4.6. Trudności w komunikacji – ogólna systematyka źródeł
4.7. Zakończenie

Rozdział piąty
Komunikowanie niewerbałne
5.0. Wprowadzenie
5.1. Funkcje komunikacji niewerbalnej
5.1.1. Klasyfikacja Scherera i Wallbotta (1985)
5.1.2. Klasyfikacja Knappa (1978)
5.1.3. Klasyfikacja Ekmana i Friesena (1978)
5.1.4. Klasyfikacja Judy Burgoon
5.2. Modele zachowań niewerbalnych
5.3. Zachowania niewerbalne a dominacja
5.4. Ekspresja emocjonalna – wrodzona czy wyuczona?
5.5. Kontakt dotykowy
5.6. Spojrzenia i kontakt wzrokowy
5.7. Kilka uwag o metodologii badań nad zachowaniami niewerbalnymi

Rozdział szósty
Płeć a zachowanie komunikacyjne
6.0. Wprowadzenie
6.1. Stereotypy związane z płcią – seksizm
6.2. Proces socjalizacji a pozycja konwersacyjna
6.3. Pozycja konwersacyjna
6.4. Cechy aktów komunikacyjnych a płeć
6.5. Komunikowanie w małżeństwie
6.6. Komunikowanie a terapia rodzin i profilaktyka
6.7. Zakończenie

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia