+48 782 997 099

Jak współpracować z wymagającym szefem produkcji?

Warsztaty managerskie dla kierowników, mistrzów, brygadzistów w obszarach produkcyjnych.

To jedno z niewielu szkoleń, które dedykowane jest średniej i niższej kadrze managerskiej w obszarach produkcyjnych na zasadzie odwróconej piramidy.

Zazwyczaj kierownicy, mistrzowie, brygadziści czy liderzy obszarów kierowani są przez swoich szefów na szkolenia rozwojowe, z założeniem, że potrzebują wsparcia w zakresie metod i zasad zarządzania swoimi podwładnymi.

Tymczasem, jak wskazuje moje wieloletnie doświadczenie trenerskie, częstym problemem jest komunikacja w górę – czyli pomiędzy uczestnikami warsztatów a ich przełożonymi.

Kadra wyższego szczebla, nawet przy bardzo dobrych intencjach i doświadczeniu, wpada w różnego rodzaju pułapki typu: „Najlepszy szef świata”. Współpraca z bezpośrednim przełożonym, kierownikiem, dyrektorem, który niechcący utkwił na poziomie nieświadomej niekompetencji bywa okrutnie uciążliwa. Jednak nawet w takiej sytuacji managerowie powinni unikać błędu atrybucji – czyli poszukiwania odpowiedzialności wyłącznie po drugiej stronie.

Efekty zaburzonej na tym poziomie komunikacji:

 • Wysoki poziom stresu – praca pod ciągłą presją
 • Brak zaufania i otwartej komunikacji
 • Niekorzystna atmosfera pracy
 • Konflikty i nieporozumienia wynikające z niepełnej (lub jej braku) komunikacji
 • Spadek autorytetu kierownika, mistrza, brygadzisty w oczach podwładnych
 • Obniżona motywacja i zaangażowanie
 • Spadek zaangażowania w doskonalenie (niskim poziom akcji Kaizen)
 • Ostatecznie: Błędy jakościowe i terminowe, wzrost kosztów, straty (MUDA) w obszarach

Celem szkolenia nie jest:

 • Tworzenie bezzasadnych barier i uprzedzeń pomiędzy kadrą wyższego i niższego szczebla
 • Wskazywania na błędy przełożonych jako jedynego źródła problemu
 • Pogłębienie postaw roszczeniowych i tzw. przerzucanie się odpowiedzialnością
 • Negatywna rywalizacja

Celem szkolenia jest:

 • Efektywna komunikacja na wszystkich poziomach zarządzania
 • Integracja kadry wyższego szczebla z kadrą średniego i niższego szczebla – jeden team managerski
 • Nauka kluczowych kompetencji komunikacyjnych – trening
 • Współpraca poprzez wspólne rozwiązywanie problemów
 • Wzrost samodzielności i odpowiedzialności za własne obszary pracy – zarządzania

Program szkolenia:

Dzień I 8.00 – 16.00

 1. Wstęp, poznajmy się
 2. Sztuka autoprezentacji jako jedna z kluczowych kompetencji asertywnego przełożonego
 3. Zasady realizacji warsztatów – czyli wstęp do zarządzania sytuacyjnego
 4. „Doświadczenie rewolwerowca” – Złote zasady zarządzania w praktyce
 • Od czego jest szef? – odwrócona piramida w organizacji zarządzania
 • Rola kierownika, mistrza, brygadzisty w obszarach produkcyjnych
 • Zadania wynikające z 5 kluczowych ról managerskich
 • Najtrudniejsze obszary naszej pracy – czyli nad czym powinniśmy pracować?
 • „Superman” – czyli poszukujemy najlepszego szefa świata
 • Kluczowe kompetencje „Szefa marzeń”
 • „Łatwiej zobaczyć źdźbło w oku przełożonego, aniżeli belkę we własnym oku”
 • Jak unikać błędu atrybucji – zawsze zaczynaj od siebie!
 • Typowe bariery komunikacyjne na poziomie MY – Nasi przełożeni
 • Co zrobić gdy szef wymaga cudów?
 • Jak pracować z szefem, gdy ten nie chce nas wysłuchać?
 • W jaki sposób dać sobie radę, gdy szef przyjmuje chińską postawę: „Mao, Mao – ciągle za mało”?😊
 • Jak współpracować z szefem, który skupia się wyłącznie na celach (wskaźnikach, tabelach, wykresach…) zamiast na ludziach?
 • Co zrobić, gdy szef jest mało dostępny – jest ciągle zajęty, ma wiecznie odprawy i spotkania…?
 • Jak pracować, gdy szef kontroluje nas na każdym kroku – brak zaufania?
 • W jaki sposób zarządzać efektywnie, gdy szef przykłada uwagę tylko do dobrej atmosfery, lekceważąc wyniki pracy – jest mało pewny siebie i niezdecydowany?
 • Jak pracować, gdy szef jest mało asertywny, labilny i brakuje mu charyzmy?
 • Przyczyny trudnych zachowań szefa – pierwszy krok do poprawy relacji
 • Sztuka prawidłowego analizowania problemu
 • Metaplan – praktyczne narzędzie do analizy przyczyn i poszukiwań rozwiązań problemów
 • Najczęstsze przyczyny negatywnych zachowań szefa

Dzień II 8.00 – 16.00

 • Chcesz zmienić szefa – zacznij od samego siebie!
 • Strefa wpływu i strefa troski – czyli przygotowanie do efektywnej pracy z przełożonym
 • Szef ma cztery kopyta – a Ty?!
 • Bądź partnerem biznesowym dla Twojego szefa!
 • Postawa i nastawienie jako połowa sukcesu w pracy z „Trudnym przełożonym”
 • „Doświadczenie z lewitującym długopisem” – postawy gracza i ofiary
 • Skupiaj się na sytuacji a nie na człowieku – atakuj problem a nie szefa!!
 • Autorytet kierownika, mistrza, brygadzisty w oczach przełożonego
 • Źródła i geneza autorytetu – teoria i praktyka
 • Trzy obszary, w których możesz natychmiast podnieść swój autorytet w oczach szefa i podwładnych
 • Doświadczenie Milgrama – fakty i mity
 • Kluczowe kompetencje komunikacyjne – intensywny trening = natychmiastowe, gwarantowane efekty!!!
 • Doświadczenie Mehrabiana – prawda czy fałsz?
 • Komunikacja werbalna – słowa mają znaczenie
 • Komunikacja wokalna – czyli jak szybko uzyskać tzw. Posłuch
 • Uwaga na komunikację pozawerbalną, czyli „Body language” w praktyce zawodowej
 • Skuteczne i sprawdzone zasady komunikacji z wymagającym szefem
 • Pamiętaj: Jesteś prawą ręką szefa, czyli…. To jemu powinno najbardziej zależeć na udanej współpracy z Tobą!
 • Najpierw dowiedz się, czego oczekuje od Ciebie Twój szef – może nigdy go o to nie zapytałeś!!!
 • Potem naucz się określać swoje dobre intencje – czyli, co jest Twoim celem w pracy z szefem
 • Naucz się zawierać kontrakty z przełożonym a potem je razem przestrzegajcie
 • Visual management – sprawdzona komunikacja w obszarach produkcyjnych – więc, dlaczego nie wprowadzić ją pomiędzy Tobą i Twoim szefem?
 • Jeśli Twój szef nie zna zasad Zarządzania Sytuacyjnego Blancharda, to – naucz go tego!
 • Nie przychodź z małpami do szefa – przestrzegaj zasad teorii Onkena
 • Jak i kiedy kaskadować problem do szefa – ćwiczenia na autentycznych przykładach
 1. Najlepsze techniki i metody wpływu w praktyce zawodowej: na poziomie Ja – Szef
 2. Manipulacja czy perswazja? – to robi wielką różnicę!
 3. Metoda 6 pytań Cycerona – i wszystko staje się prostsze!
 4. Strategie empatycznej i asertywnej rozmowy z szefem
 5. Przykładowe techniki negocjacyjne – ćwiczenia z manualami
 6. Narzędzia „Problem solving” – nie tylko w obszarach produkcyjnych, wykorzystaj je w komunikacji z szefem!
 1. …a kiedy wszystko jest już jasne?
 2. Jak podtrzymać efektywną komunikację z przełożonym
 3. Analiza SWOT
 4. Ocena szkolenia

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

 • Zasada 20% teoria 80% praktyka
 • Gry symulacyjne i fabularyzowane
 • Studium przypadku
 • Scenki sytuacyjne
 • Testy i ankiety psychologiczne
 • Prezentacja MM
 • Dyskusja moderowana i praca w podzespołach
 • Praca na materiale szkoleniowym
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów z codziennej pracy uczestników
 • Praca z kamerą

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności. Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Artykuł:

Jak pracować z szefem, którego nie lubisz?

Szefowie idealni istnieją. Podobno. Co jeśli Twój należy jednak do gatunku przełożonych jak z koszmaru? Jak się z nim porozumieć nie posuwając się do kłótni, histerycznego płaczu lub rzucania przedmiotami? Tak jak nie ma dwóch takich samych szefów, trudno o jedną dobrą radę na temat budowy relacji z przełożonym. Są jednak wskazówki, które warto stosować, szczególnie wobec trudnych przypadków.

Po pierwsze: Waż słowa

W relacjach z szefem, tak jak w modzie zastosowanie ma zasada „mniej to więcej”. Niezależnie do tego czy Twój szef przypomina tykającą bombę z opóźnionym zapłonem, czy analityka, który zastanawia się nad każdym wypowiedzianym przez Ciebie zdaniem… zawsze zwracaj uwagę na to co mówisz i bardzo uważnie dobieraj słowa. Na spotkania z przełożonym zawsze przychodź przygotowany, starając się wcześniej przewidzieć wszystkie scenariusze według jakich potoczy się rozmowa.

Po drugie: Bądź dyplomatą

Podobno dyplomacja to sztuka mówienia najprzykrzejszych rzeczy w najmilszy sposób. Zasada ta sprawdza się zarówno w polityce, jak i życiu zawodowym. Szczególnie podczas rozmów z trudnym szefem warto o niej pamiętać. Każdy, najtrudniejszy komunikat można przekazać bowiem dyplomatycznie.

Jak mówi francuski dyplomata Maurice Couve de Murville:

Sztuka dyplomacji polega na umiejętności pokrajania tortu w taki sposób, aby każdy uważał, że dostał największy kawałek.

Na gruncie zawodowym oznacza to, że po wspólnym spotkaniu zarówno Ty, jak i Twój szef będziecie uważali się za zwycięzców.

Po trzecie: Zapisuj ustalenia

Jeśli masz do czynienia z szefem, który podważa Twoje zdanie a sam jest zmienny w decyzjach, zabezpiecz wcześniejsze ustalenia. Miej zawsze pod ręką maile, raporty, podsumowania spotkań, wyniki badań i analiz. Wszystko co pozwoli lepiej uargumentować i obronić wasze wcześniejsze decyzje. Z faktami dużo trudniej jest dyskutować.

Po czwarte: Znajdź sposób na odreagowanie

Znalezienie skutecznego sposobu na odreagowanie trudnych relacji z przełożonym jest bardzo ważne. Może to być kick-boxing, bieganie lub pływanie, może być lepienie z gliny lub czytanie książek. Każda aktywność, która pozwoli Ci odreagować ciężki dzień w pracy jest na wagę złota. Wykorzystuj ją.

Źródło: Pracuj.pl

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia