+48 782 997 099

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu szkolenie

Temat szkolenia:

„Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu”

 

Opis szkolenia, dla kogo?

Jak to się dzieje, że niektórzy z nas, mimo oczywistych pozytywnych cech i błyskotliwej inteligencji nie osiągają sukcesów? Jak to możliwe, że jedni z nas nie mają żadnych problemów ze swoimi pracownikami, potrafią się porozumieć w prawie każdej sytuacji, a ludzie chcą iść za nimi „w ogień”?

A jak to jest kiedy inni w tym samym momencie osiągają jedynie porażkę? I pomimo wytężonej pracy, mnóstwa szkoleń i doskonałego wykształcenia nie wychodzą poza przeciętność?

Od wielu już lat rozwijają się badania nad Inteligencją Emocjonalną (IE). Dzięki książce Daniela Golemana w 1995 roku o IE usłyszał świat.

Znamy już słynne równianie:

SUKCES = 20 % inteligencji IQ + 80 % inteligencji emocjonalnej

Według Golemana IE odgrywa znacznie większą rolę w kształtowaniu osoby wszechstronnej niż inteligencja akademicka. Twierdzi on, że „sukces życiowy co najwyżej w 20 % zależy od IQ, a więc pozostaje 80 % innych oddziaływań – grupy czynników nazywanych Inteligencją Emocjonalną”. Wszystko wskazuje na to, że można zwiększać EI poprzez dokładne zrozumienie miejsca uczuć w życiu i nauczenie się określonych sposobów obchodzenia się z nimi.

Wiemy już także, że jest kilka czynników składających się ów sukces, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne. Poznając je zwiększamy swoją szansę na osiągnięcie sukcesu.

„Inteligencja emocjonalna to wyróżniający czynnik, który gdy życie dostarcza nam cytryn, decyduje o tym, czy zrobimy z nich lemoniadę.”

To dzięki tym czynnikom IE możemy rozwiązać problemy z rotacją i morale pracowników, możemy połączyć wspólną energię dla osiągnięcia efektu synergii, poprawić kreatywność a tym samym osiągać coraz lepsze wyniki. To szkolenie przybliży zagadnienia inteligencji emocjonalnej i pozwoli na zainspirowanie do zmiany ku sukcesowi.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menadżerów zarządzających personelem.

Cele szkolenia:

 Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji w emocjach
 Rozpoznawanie i rozumienie uczuć własnych i innych ludzi – rozwinięcie samoświadomości
 Rozwinięcie zdolności rozumienia i przewidywania własnych reakcji w różnych sytuacjach
 Uświadomienie sobie własnego wpływu na innych
 Rozwój umiejętności wyzwalania energii w innych poprzez przykład, słowa i czyny
 Wykorzystanie wpływu osobistego do kierowania pracownikami i nadawania pożądanego kierunku biegowi wydarzeń
 Zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania kreatywności w pracy

Program szkolenia:

Poznajmy się z emocjami – czym są, jaką pełnią rolę w miejscu pracy i jaki wpływ ma na nie lider
Zrozumienie emocji i procesu emocjonalnego
Jak właściwie rozpoznawać uczucia swoje i innych
Szacunek do siebie, poczucie własnej wartości i samoświadomość własnych emocji
Świadoma kontrola i zarządzanie emocjami (samokontrola, samoregulacja)
Wykorzystanie umiejętności wpływu
Kreatywność w pracy – jaki ma wpływ, jak jej nie niszczyć, jak wykorzystać i wzmacniać

Warsztaty:

Cele ogólne:

pomoc w uświadomieniu sobie oddziaływania i wpływu liderów na podwładnych
zbadanie wpływu emocji lidera na zespół
jak odnosić się do własnych emocji w pracy
wyrażanie emocji sprzyjających ogólnej produktywności i jakości zespołu
wykorzystanie kreatywności

Szczegółowe propozycje ćwiczeń:

jak wpływać i na czym się koncentrować aby zwiększyć poczucie wartości własnych pracowników (baterie poczucia wartości)
określenie konkretnych sposobów oddziaływania na podwładnych, tworzenie więzi (ładowanie baterii pracowników)
motywacja do zmiany, osiągania celów i sukcesu (stwórz obraz samego siebie)
autorefleksja na temat roli lidera, analiza swot, samoświadomość (wnioski z upadków i wzlotów, dalsze refleksje, ja – tu i teraz)
samoświadomość – zwiększenie świadomości lidera co do odczuwania emocji w pracy, ich wpływ na otoczenie, konieczność samo regulacji (wysyłanie sygnałów, osobisty słownik uczuć, test samokontroli)
rozwój samoświadomości w zakresie umiejętności słuchania, co wpływa na budowanie więzi z pracownikami (nawyki słuchania)
uświadomienie sobie przez lidera pozytywnych cech jego pracowników, zwiększenie więzi i wpływ na efekty pracy zespołu (dary),
wpływ na motywację pracowników (na znak wdzięczności)
uświadomienie sobie własnego wpływu działań na podwładnych, zrozumienie swojej roli w tworzeniu pozytywnego miejsca pracy (akcja / reakcja)
ustalenie wspólnych wartości (wartości)
kreatywność (kieszonkowcy, zasady gry)

Formy i metody:

Warszatowo-wykładowe: praca w grupach, ćwiczenia i zadania praktyczne, scenki, dyskusje, praca indywidualna, analizy przypadku, mini-wykłady.
Zakładamy aktywny udział uczestników.

Materiały szkoleniowe:

Wydrukowane materiały w postaci skryptu
Możliwość nagrania ww. materiałów na płytę

Czas trwania: dwa dni szkoleniowe (2×8 godzin)

Miejsce szkolenia:

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1200,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:

* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

 

Zamów rozmowę z naszym konsultantem

Tel. 510 033 347
sekretariat@jjszkolenia.pl

Formularz Kontaktowy

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia