„Jak budować autorytet mistrza, brygadzisty – lidera obszaru”

Warsztaty dla mistrzów, brygadzistów, liderów w firmie produkcyjnej

 

Brygadzista rzadko kiedy od razu zaczyna efektywnie kierować zespołem. Zwykle na początku przeszkadza mu w tym brak doświadczenia i umiejętności w pracy z podwładnymi. Satysfakcja i radość po otrzymaniu awansu na stanowisko brygadzisty mogą zostać zmącone przez dawkę stresu wynikającego z obawy przed nowymi obowiązkami, wśród nich – zarządzanie zespołem kolegów i koleżanek. Podobnie może stać się, gdy wchodzimy jako zarządzający do zupełnie nowego zespołu: ludzi, którzy znają się i pracują razem od lat. Aby nowe zależności czy praca stały się źródłem satysfakcji (nie frustracji), warto zastanowić się nad zbudowaniem odpowiedniej relacji z podwładnymi. Relacji opartej na autorytecie – formalnym i nieformalnym.

 

„Jeśli Twoi ludzie przestali do Ciebie przychodzić, to jest źle. Bo albo się Ciebie boją, albo uważają, że to strata czasu.”

Colin Powell

 

Cele główne:

Celem jest nauczenie uczestników przejmowania silnego i skutecznego wpływu nad podwładnymi i współpracownikami, w procesie tworzenia wizerunku brygadzisty z autorytetem. Uczestnicy nauczą się jak być brygadzistą – liderem z krwi i kości, a nie osobą wydającą „rozkazy i rozporządzenia”. Cel osiągniemy poprzez szereg ćwiczeń, rozwijających i wzmacniających te cechy osobowości, które związane są z przywództwem i budowaniem postawy liderskiej brygadzistów.

 

Cele szczegółowe:

 

W szkoleniu zastosowane zostaną metody aktywizujące uczestników:

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych – 2 dni (8.00 – 16.00 z przerwami)

Program szkolenia

 

Dzień I 8.00 – 16.00

 

„Mistrz, Brygadzista z autorytetem”

Zadanie przed szkoleniowe – artykuł „Przywództwo w zarządzaniu” – do przeczytania przed szkoleniem, należy udzielić odpowiedzi na zawarte tam pytania.

 

 1. Wprowadzenie – poznajmy się, cele szkolenia i zasady realizacji
 1. Autorytet w świetle psychologii poznawczej, osobowości i społecznej:
 1. Kluczowe umiejętności niezbędne w budowaniu postawy osoby z autorytetem:
 1. Jakie cechy osobowości i temperamentu sprawiają, że ludzie postrzegają daną osobę, jako autorytet?
 1. Wizerunek autorytetu:
 1. Komunikacja mistrz, brygadzista – podwładni
 1. Kluczowe umiejętności interpersonalne mistrzów, brygadzistów, liderów.
 1. Inteligencja emocjonalna mistrza, brygadzisty

 

Dzień II 8.00 – 16.00

 

„ Zarządzać czy przewodzić  zespołem produkcyjnym” –  teoria i praktyka

 

 1. Zarządzać czy przewodzić – jaka to różnica?
 1. Delegowanie zadań i kontrola realizacji – kluczowe role brygadzisty
 1. Trudny podwładny czy… nieudolny brygadzista?
 1. Wybrane techniki wpływu i obrona przed manipulacją
 1. „Przeżyjmy to razem” – scenki sytuacyjne – ćwiczenia na forum
 1. Konstruktywna propozycja zmian – czyli nasz wkład w doskonalenie i rozwój firmy

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z wykorzystaniem takich form jak:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych przykładów z rynku). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.Metody wyszczególnione: wykład, grupy zadaniowe, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej niższego szczebla, od których w największej mierze zależy sukces wdrażanych projektów LEAN. Poziom kompetencji liderów obszarów, brygadzistów i mistrzów decyduje o tym, czy w firmie nastąpi diametralna zmiana sposobów myślenia i zachowań. Wszelkie wysiłki kadry zarządzającej, nakłady finansowe, czas i energia mogą zostać zaprzepaszczone poprzez nieodpowiednie style zarządzania oraz błędną komunikację pomiędzy brygadzistami i mistrzami z podwładnymi.

 

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

 

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

 

 

 

Polecamy lekturę:

„Zarządzanie ludźmi”

Michael Armstrong

Zarządzanie ludźmi to dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki. W książce światowej sławy eksperta M. Armstronga można znaleźć kompendium wiedzy w tym zakresie

 

Menedżerowie liniowi w znacznym stopniu odpowiadają za sprawy personalne: rekrutację pracowników, wynagrodzenia i szkolenie.

W książce światowej sławy eksperta w dziedzinie zarządzania można znaleźć kompendium wiedzy w tym zakresie oraz praktyczne metody jej wdrażania.

 Link do księgarni

Autor omawia następujące zagadnienia:

Armstrong przystępnie wyjaśnia fachową terminologię, nie posługując się biznesowym żargonem, a wiadomości teoretyczne wspiera licznymi przykładami z praktyki.

Michael Armstrong to znany na całym świecie ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależny konsultant, członek brytyjskiego Institute of Personnel and Development. Autor wielu bestsellerowych publikacji z tej dziedziny, m.in. tłumaczonego na kilkanaście języków Zarządzania zasobami ludzkimi.